kidsvision-1

Type koppeling: Webservice

Wat biedt deze koppeling: Gegevens zijn real-time, zonder synchronisatie en zonder kostbare maatwerk-koppelingen beschikbaar.

KidsVision beheert alle processen vanuit één overzichtelijke omgeving.

Professionele kinderopvang vraagt om doordachte bedrijfssoftware. Wij hebben in de kinderopvang gewerkt en op basis van die ervaring KidsVision gebouwd. KidsVision is gebaseerd op Microsoft technologie en sluit naadloos aan op de werkzaamheden. Dat spaart tijd en geld. Het is makkelijker in te spelen op veranderende regelgeving en het maakt het mogelijk mee te groeien met de markt.

Betrouwbare kinderopvang vraagt om integrale informatievoorziening. KidsVision beheert alle processen vanuit één overzichtelijke omgeving. Daarmee worden fouten voorkomen want dubbele invoer is niet meer nodig. Gegevens zijn real-time, zonder synchronisatie en zonder kostbare maatwerk-koppelingen beschikbaar.

Wij hechten veel belang aan gebruiksvriendelijkheid. Daar heeft KidsVision een streepje voor. Omdat wij werken op basis van Microsoft-technologie is onze besturing zeer herkenbaar.

Over de organisatie

KidsVision is een totaaloplossing. Wij kunnen snel implementeren omdat alle basisfuncties voor kinderopvang standaard in onze software aanwezig zijn. Onze aanpak stemmen we samen af op basis van de omvang van de organisatie. Uiteraard verzorgen we de implementatie en trainen de gebruikers. Omdat onze software modulair is, kunnen wij KidsVision naar wens uitbreiden met standaard modules. Zo krijg je de voordelen van maatwerk zonder de bijkomende kosten.