logo SecureLogin

Type koppeling:
Single Sign On, met optie tot additioneel 2factor authenticatie

Wat biedt deze koppeling:

  • SecureLogin zorgt ervoor dat je geen wachtwoorden of inlognamen hoeft te onthouden. Je vult je gegevens voor een dienst één keer in.

SecureLogin

Eenvoudig, snel en veilig toegang tot uw online applicaties. Wij zijn hèt online bureaublad voor administratie- en accountantskantoren. Geheel in huisstijl van het kantoor kunnen wij simpel en eenvoudige toegang bieden tot alle veelgebruikte online applicaties.

Over de organisatie

SecureLogin biedt u de mogelijkheid om in uw eigen huisstijl één pagina te gebruiken om in te loggen in een groot aantal applicaties. SecureLogin koppelt met een groot aantal pakketten waardoor het voor uw klanten mogelijk is om met één klik in te loggen in het pakket naar keuze.