Logo-verzuim-signaal

Type koppeling: Webservice

Website: www.i-signaal.nl

Wat biedt deze koppeling: VerzuimSignaal is via de loket.nl webservices gekoppeld, op basis van de klantwens worden er organisatie, werknemer en verzuimgegevens gesynchroniseerd. Dit gebeurt voor organisatie en werknemergegevens dagelijks, voor verzuim gebeurt dit meerdere malen per dag.

Bekroond tot beste verzuimsysteem van Nederland

VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter. VerzuimSignaal is ontwikkeld en vormgegeven door experts met een jarenlange ervaring in de arbo- en verzuimmarkt. Zij zijn zich bewust van de ontwikkelingen en behoeften die leven in de markt. Dit bewustzijn zorgt er voor dat bij de (door)ontwikkeling van deze applicatie de nadruk blijft liggen op gebruiksvriendelijkheid. VerzuimSignaal is volledig web-based en biedt een hoge mate van beschikbaarheid. U kunt, waar u zich ook bevindt, overal en 24 uur per dag inloggen. Extra investeringen in hard- en software zijn daardoor niet nodig.

Over de organisatie

i-Signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt cloud verzuimsoftware onder de naam VerzuimSignaal en is onderdeel van Unit4. VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem dat geschikt is voor iedere organisatie die verzuim op een professionele en adequate manier wil terugdringen, of u nu werkgever, arbodienstverlener, bedrijfsarts of verzuimverzekeraar bent. Meer dan 200.000 gebruikers zijn u voorgegaan in het begeleiden van ruim 2.000.000 werkende Nederlanders in VerzuimSignaal. Hiermee is VerzuimSignaal de grootste (front-office) verzuimapplicatie voor actief verzuimbeheer.