softbrick logo
Inzicht in tijd, rendement uit arbeid!
Als één van de marktleiders in de Benelux biedt Softbrick oplossingen voor alle facetten rondom personeelsplanning, tijdregistratie en toegangscontrole software. Organisaties kunnen bij Softbrick terecht voor één totaaloplossing die concernbreed en internationaal kan worden ingezet.  De branchespecifieke kennis die Softbrick door de jaren heen heeft opgebouwd, is direct doorvertaald naar de producten. Daarom zorgt deze software voor een merkbare verbetering van je bedrijfsprocessen.
Wat biedt deze koppeling
  • Automatische export van werknemer- en werkgevergegevens vanuit Loket.nl naar Softbrick
  • Het automatisch importeren van variabele gegevens vanuit Softbrick naar Loket.nl
Type Koppeling
Webservice
Over het bedrijf achter deze koppeling
Softbrick is al 20 jaar toonaangevend in de wereld van Workforce Management Solutions. Softbrick ontwikkelt en levert software voor de retail, industrie, logistiek en dienstverlening. Meer dan 200.000 mensen worden dagelijks gepland en geregistreerd met de oplossingen van Softbrick. Het voordeel voor de klant is loonkostenbesparing door een efficiëntere inzet van resources op de werkvloer. Vanwege een uitgekiende manier van budgetteren, normeren, roosteren, personeelsplanning en tijdsregistratie is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek grip te krijgen op de organisatie en de kosten.
Activeren van deze koppeling
Het accountants- of administratiekantoor kan deze koppeling voor de werkgever activeren.
Bekijk ook eens
Wolters Kluwer Twinfield

Online flexibel boekhouden voor zowel kleine als grote organisaties.

Intelly

Intelly is het digitale hart van jouw onderneming voor zowel administratie als voor de ondersteunende bedrijfsprocessen.

VerzuimSignaal

VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter.