Op vrijdag 4 september vierden Loket.nl en BDO Accountants & Adviseurs een bijzonder moment. Op het kantoor van Loket.nl aan het Reitseplein in Tilburg werd namelijk de contractverlenging door BDO ondertekend. Daarbij werd stilgestaan bij de succesvolle, langdurige samenwerking.

15 jaar geleden was BDO één van de eerste klanten van Loket.nl, een bedrijf dat complete HR- en salarisadministratie software levert. In deze jaren hebben beide partijen een grote ontwikkeling doorgemaakt naar online.

Het vertrouwen dat BDO met deze samenwerking naar Loket.nl uitspreekt is groot. ‘’Het past bij Loket.nl om samenwerkingen aan te gaan, het langdurige partnerschap dat we met BDO hebben is hier dan ook een goed voorbeeld van’’, aldus Jeroen de Heer, directievoorzitter van de Van Spaendonck Groep, waaronder Loket.nl valt.

Loket.nl en BDO Accountants & Adviseurs contractverlenging
v.l.n.r. Erik Snels, Jeroen de Heer, Jeannot Evers en Niels Terpstra

Er is veel veranderd in die tijd: papierwerk heeft plaatsgemaakt voor online oplossingen. Geen papieren loonstroken meer, maar loonstroken die heel gemakkelijk maandelijks verschijnen in het Werknemerloket: iets dat 15 jaar geleden nog onmogelijk leek.

Ook BDO spreekt over een waardevolle samenwerking met Loket.nl. ‘’Loket.nl heeft de afgelopen 15 jaar zorg gedragen voor een kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze salarisdienstverlening aan klanten. Door kennisdeling en samenwerking zijn wij in staat geweest om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor klanten verder te vergroten’’, zegt Jeannot Evers, partner van BDO.

Om deze succesvolle samenwerking te bekronen hebben Jeroen de Heer en Erik Snels namens Loket.nl een plaquette uitgereikt aan Jeannot Evers en Niels Terpstra van BDO. Op naar meer mooie jaren van samenwerking.