MKB Banenmonitor: Kinderopvang grootste stijger in aantal fte

De kinderopvang, de timmerindustrie, verpleeghuizen en de groothandel in aardappelen, groenten en fruit lopen voorop als het om de groei van het aantal Nederlandse banen gaat. Het aantal banen in de kinderopvang nam in het vierde kwartaal van 2016 met 12,5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. In de timmerindustrie was een groei van 11,5 procent te zien. Dit blijkt uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor, die salarisdata analyseert van 800.000 Nederlanders die werken bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers.

De werkgelegenheid in het MKB groeide in december 2016 gemiddeld met 3,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In bijna alle sectoren is sprake van een positieve ontwikkeling, alleen de dierhouderij en het kappersbedrijf krompen in aantal fte.

Regionale verschillen
Alle regio’s in Nederland groeien, er zijn slechts kleine regionale verschillen te zien. In Noord- en West Nederland ligt de groei van 3,8 procent net boven het gemiddelde. Dat is wel opmerkelijk, want voorheen groeiden de andere regio’s harder dan het landelijk gemiddelde en bleef Noord-Nederland achter.

Dynamiek
De dynamiek op de arbeidsmarkt neemt duidelijk weer toe. De groei van 3,7 procent is het resultaat van 21,7% instroom en 18% uitstroom van werknemers, gemeten in fte.

Het complete rapport van de MKB Banenmonitor over het vierde kwartaal van 2016 kun je hier lezen.