In augustus werd de verlenging van de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) al aangekondigd, nu is het zover: NOW 2.0 is overgegaan in NOW. Het coronavirus heeft nog steeds grote impact op zowel de maatschappij als de economie en ook dit derde steunpakket is hard nodig. De komende 9 maanden zal dit pakket van kracht zijn. Het pakket is in grote lijnen hetzelfde als NOW 1 en NOW 2, maar bevat een aantal wijzigingen omdat het op de langere termijn is gericht. Benieuwd naar deze wijzigingen? Lees dan verder.

Voor wie is NOW 3 beschikbaar?

Het pakket zal van 1 oktober tot 1 januari beschikbaar zijn voor werkgevers met een verwacht inkomensverlies van 20%. Dit is hetzelfde percentage als in steunpakket twee. Vanaf januari is het pakket beschikbaar voor werkgevers met een verwacht inkomensverlies van 30%.

Dit percentage wordt hetzelfde berekend als bij de vorige twee NOW’s. Deze wordt namelijk bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van drie maanden in 2020, die een werkgever mag uitkiezen.

Vergoedingspercentage

Deze negen maanden zullen worden gebruikt om de hoogte van de steun geleidelijk af te bouwen. Het pakket is per drie maanden aan te vragen en die fases worden gebruikt om het vergoedingspercentage langzaam te laten dalen. Op dit moment wordt maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Dit zal in de drie tijdsvakken afgebouwd worden naar 80% (oktober t/m december), 70% (januari t/m maart) en vervolgens 60% (maart t/m juni).

Mogelijkheid tot laten dalen van loonkosten

Om dit op te kunnen vangen mogen werkgevers de loonkosten geleidelijk laten dalen met 10%, 15% en vervolgens 20%. Deze percentages lopen gelijk met het afnemende percentage van de vergoeding.

Maximale vergoeding

Vanaf 1 april 2021 wordt er ook een maximum gesteld aan het te ontvangen loon binnen NOW 3. Vanaf die datum wordt éénmaal het maximum dagloon (€4485,00 per maand) in plaats van tweemaal het maximum dagloon (€9691,00 per maand) aangehouden. Deze maatregel zorgt ervoor dat het maximum dichterbij de reguliere sociale zekerheid komt te liggen.

Ontslag

Er vervallen in NOW 3 voorwaarden omtrent bedrijfseconomisch ontslag die in NOW 1 en 2 wel werden gesteld. De belangrijkste hierin is de 5% korting op het hele subsidiegedrag als de werkgever, bij een groot ontslag, geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden, die vervalt namelijk.

Daarnaast geldt dat in NOW 3.0 niet meer dan 100% van het loon van een werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen voor de gehele subsidieperiode in minder gebracht wordt op de subsidie. In NOW 2.0 was dit nog 150%.

Wanneer de loonsom harder daalt dan de percentages die hierboven vernoemd zijn dan krijgt een werkgever over dat deel geen subsidies. Bedrijfseconomische ontslagen vallen hier ook onder en worden meegerekend.

De werkgever is bij ontslag verplicht zich in te spannen om de medewerker aan een nieuwe baan te helpen. Hiervoor stelt de overheid een pakket beschikbaar waarvan de werkgever gebruik kan maken. Dit pakket verziet o.a. in omscholing.

Meldplicht

De werkgever heeft meldplicht bij het UWV wanneer ontslagen aan de orde zijn, tijdens het tijdvak waarover NOW is aangevraagd. Het gaat hier ook om ontslagen met bedrijfseconomische redenen.

Bonussen

Het klinkt vanzelfsprekend, maar belangrijk om toch te vermelden: net als in NOW 1 en NOW 2 is het niet toegestaan om bonussen of dividend uit te keren. Ook mogen er geen eigen aandelen ingekocht worden.