Ondernemers die als gevolg van het coronavirus minimaal 20% omzet mislopen kunnen aanspraak maken op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – Noodpakket 1 (NOW). Het is vanaf 6 april mogelijk voor ondernemers om hiervoor aan te kloppen.

NOW-rekentool

Om een indicatie te hebben van de hoogte van de NOW-uitkeringen hebben wij een NOW-rekentool gemaakt.

  • Hidden
  • Je moet meer dan 20% omzetverlies hebben om aanspraak te maken op de NOW-regeling

Toelichting op NOW-berekening

Omzetverlies

Het betreft natuurlijk slechts een indicatie. In veel gevallen kun je op dit moment nog niet met 100% zekerheid je totale omzetverlies voor drie maanden vaststellen. Na afloop van de NOW-vergoeding moet je als ondernemer, binnen 24 weken, aantonen dat er daadwerkelijk recht was op de vergoeding. In het beginsel is een accountantsverklaring vereist bij het verzoek tot het vaststellen van definitieve tegemoetkoming. De overheid moet nog duidelijkheid geven vanaf welke grens een accountantsverklaring wel of niet vereist is. Ook komt er dan meer duidelijkheid wat voor soort accountantsverklaring dan nodig is. 

Loonsom

Daarnaast is de nauwkeurigheid van je berekening afhankelijk van hoe nauwkeurig je de maandelijkse loonkosten bepaald. Om een indicatie te hebben van de hoogte van loonkosten, kun je in Loket.nl op je loonstaat – werkgever kijken. Kijk daar bij loonperiode 1 (januari) naar het bedrag dat staat achter 265 V/H SOC PLLOON.

Wil je de loonsom nauwkeurig bepalen? Kijk dan op het helpdeskportaal van Loket.nl voor een uitgebreide toelichting.

Het UWV gebruikt je gegevens uit de loonaangifte. De grondslag die ze hanteren is het socialeverzekeringsloon. Voor alle werkgevers verhogen ze dit met 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen, opbouw vakantiegeld en werkgeverspremies. Daarnaast compenseert UWV het gedeelte van het loon boven € 9.358 per maand niet.

De loonsom voor de vergoeding wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020. Als die niet aanwezig is, neemt het UWV de loonsom van november 2019. Alle correcties die ingediend zijn na 15 maart 2020 neemt het UWV niet mee voor NOW-regeling.