Heb je als werkgever in januari incidenteel loon uitbetaald, zoals een winstuitkering? Dan loop je het risico dat je (een deel van) de NOW-subsidie moet terugbetalen. Hoe zit dat precies?

In de NOW-regeling is afgesproken dat voor de tegemoetkoming gekeken wordt naar de loonsom van periode één 2020 of als deze er niet is, naar de loonsom van periode elf 2019. Onder de loonsom verstaan we het SV-loon. In het SV-loon zijn naast het reguliere salaris ook incidentele loonbegrippen meegenomen, zoals provisie, een winstuitkering en 13e maand. Als er in periode één van 2020 dus een winstuitkering uitbetaald is, is deze in het loonbegrip meegenomen.

Als achteraf blijkt dat de loonsom in maart, april en mei lager is geweest, vordert het UWV automatisch loonsubsidie terug. Ook al wordt deze daling veroorzaakt door het achterwege blijven van de incidentele beloning.

Kortom, als de feitelijke loonbetaling in de periode maart, april en mei lager is dan die van januari dan is de kans groot dat je als werkgever een te hoge tegemoetkoming hebt ontvangen en deze dus (gedeeltelijk) terug moet betalen.