Uit ervaring weten wij dat ondernemers en managers naast hun werkzaamheden het maken van een rooster als bijtaak hebben. Het maken van het werkrooster is wel erg belangrijk en het vraagt veel tijd en nauwkeurigheid. Met L1NDA bespaar je 75% tijd die wordt besteed aan het maken van een rooster. De tijd die je overhoudt kun je dan weer besteden aan je primaire taken.

L1NDA is ook erg handig voor bedrijven die een fulltime planner in dienst hebben. De tool neemt namelijk niet hun functie over, maar het ondersteunt de planner. L1NDA zorgt ervoor dat zij efficiënter kunnen plannen en meer overzicht hebben.

Hoe doet L1NDA dat?

L1NDA heeft een app ontwikkeld waar medewerkers zelfstandig hun (on)beschikbaarheid kunnen doorgeven en ruilverzoeken kunnen aanvragen. De tool controleert automatisch of er niet teveel medewerkers op dezelfde dagen vrij nemen. Daarnaast laat L1NDA zien of de vaste krachten naar hun contracturen worden ingepland en zorgt ervoor dat je medewerkers niet kunt inplannen voor een taak waar zij niet de competenties voor hebben. De tool zorgt er tenslotte voor dat je personeel niet dubbel of op een vrije dag kunt inplannen.

Met deze informatie kan de planner gemakkelijker het rooster maken en met één druk op de knop het rooster communiceren. Medewerkers ontvangen een bericht waar en wanneer ze moeten werken en wat er van hen verwacht wordt tijdens de shift. Bij roosterwijzigingen stelt L1NDA medewerkers uiteraard ook op de hoogte. Er wordt dan alleen een bericht gestuurd naar de medewerker op wie de wijziging van toepassing is. De tool bevordert de communicatie, de snelheid, overzicht en de medewerkerstevredenheid. Fouten, onduidelijkheden en ‘no shows’ zijn verleden tijd!

Alleen nog maar controleren en autoriseren

We horen vaak dat ondernemers op een inefficiënte wijze de uren bijhouden. Met L1NDA is dit verleden tijd. De tool herinnert medewerkers eraan hun uren te registreren, waarschuwt managers om de uren te accorderen en biedt ook koppelingen met kloksystemen. De gewerkte uren kunnen met één druk op de knop naar jouw Loket.nl omgeving worden gestuurd. L1NDA kan ook toeslag-, vakantie- en ziekte-uren automatisch meesturen. Zo zorgt de koppeling ervoor dat gewerkte uren eerder en zonder fouten binnenkomen via het juiste format. Je hoeft alleen nog maar te controleren en te autoriseren.

Personeelskosten rijzen de pan uit!

Personeelskosten zijn een grote kostenpost van iedere organisatie. Met L1NDA kun je hier 4% op besparen. De tool importeert uit Loket.nl de loonkosten en kan daarnaast omzetgegevens real-time uit kassasystemen halen. Deze cijfers gecombineerd geven een real-time inzicht van de productiviteit. Je kunt ook de verwachte omzet invoeren, dit zorgt ervoor dat je rekening met de omzetprognose kunt houden en eventueel kunt bijsturen. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen!

Voor meer informatie kun je terecht op de website van L1NDA of kun je onderstaand formulier invullen.