HLB Den Hartog Accountants & Consultants

 In

Online salaris en personeel met Loket.nl

U wilt graag grip houden op uw salaris- en personeelsadministratie. Een goede loonstrook is tegenwoordig niet meer voldoende. In uw salaris-en personeelsadministratie wilt u meer processen en gegevens kunnen vastleggen. In deze tijd van digitalisering biedt HLB Den Hartog u de mogelijkheid al uw personeelszaken in één compleet digitaal systeem onder te brengen: Loket.nl. Hiermee heeft u 24/7 overzicht en controle. Tevens bepaalt u samen met uw contactpersoon binnen onze gespecialiseerde salaris- en HR-afdeling welke taken u in eigen hand houdt en welke u aan HLB Den Hartog overlaat.

De loonverwerking is een complex en precies werk. Bij fouten treft het uw werknemer in zijn/haar portemonnee of moet u als werkgever flink nabetalen. En komt het loon niet op tijd, dan kan er onrust ontstaan. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving op het gebied van loonheffing en sociale verzekeringen voortdurend.

Bij onze specialisten is uw loonadministratie in deskundige en vertrouwde handen. Wij leveren de complete loonoutput aan (loonstroken, loonjournaalposten, loonaangiften, jaaropgaven) en onderhouden het contact hierover met bijvoorbeeld de Belastingdienst, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. U kunt ervan op aan dat alle lonen accuraat, efficiënt, tijdig en met de grootste zorg wordt verwerkt. De uitwisseling van mutaties en de verwerking kan via fax, post, e-mail of telefoon gebeuren, maar ook online. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook goedkoper. Bovendien heeft u dan ook de mogelijkheid tot een digitaal dossier.

HLB Den Hartog biedt u online gemak en een persoonlijke benadering. Onze loonspecialisten zijn direct aanspreekbaar en kennen uw situatie zodat u snel en effectief wordt geholpen. Bij mogelijke door te voeren optimalisaties en wetswijzigingen zullen wij contact met u opnemen. Wij zijn tenslotte ondernemend net als u!

Als u dit wenst, kan de loonverwerking onder horizontaal toezicht van de Belastingdienst worden geplaatst. Door het kwaliteitssysteem van HLB Den Hartog zal de Belastingdienst dan in principe geen controle meer uitvoeren op de loonverwerking.

Lokale aandacht
Hoewel deel van een (inter)nationaal netwerk, is HLB Den Hartog voor alles geworteld in Rotterdam en Den Haag, met medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn. Onze professionals kennen de dynamiek van het regionale MKB, weten wat er speelt en herkennen kansen voor hun cliënten.

Kwaliteit
Onze ambitie is de beste kwaliteit bieden. Daarom investeren we graag in opleiding en training, een adequaat stelsel van kwaliteitsbeheersing, een eigen bureau vaktechniek en ICT. Zo kunnen wij voldoen aan de (kwaliteits)eisen en wensen van de klant en aan de geldende normen, waarden en beroepsregels.

HLB Den Hartog Accountants en Consultants heeft behalve een vestiging in Rotterdam ook een vestiging in Den Haag.

Meer informatie:

HLB Den Hartog
Grindweg 90-96
3055 VD Rotterdam

Contactpersoon: Raymond Dortwegt – van der Eijk
Telefoon: 010 278 11 00

Website