Pander & Lier B.V.

 In

Online salaris en personeel met Loket.nl

Krijg helder fiscaal advies
Het opstellen van de jaarrekening, de salarisadministratie en fiscaliteiten zijn specialistische onderwerpen waarbij veel wet- en regelgeving komt kijken. Pander & Lier B.V. neemt deze activiteiten niet alleen uit handen, maar brengt ze samen met u in relatie met uw processen. Zo wordt inzichtelijk waar verbetermaatregelen getroffen kunnen worden en werken we toe naar oplossingen ten behoeve van het verbeteren van uw onderneming.

Jaarrekening
Voor veel ondernemers is de jaarrekening een overzicht van kosten, baten, bezittingen en schulden van het afgelopen jaar dat verplicht naar de belastingdienst, de bank en eventueel de Kamer van Koophandel gestuurd moet worden. De financieel adviseur van Pander & Lier B.V. stelt natuurlijk de jaarrekening voor u op, maar biedt meer. Door periodiek de werkelijke cijfers naast de opgestelde begroting te leggen, kan periodiek gemeten worden of het resultaat van uw onderneming op koers ligt. Zo kan er indien nodig bijgestuurd worden en zal de jaarrekening geen verrassingen aan het licht brengen.

Salarisadministratie
Wist u dat er fiscale en sociale tegemoetkomingen zijn voor het aannemen en opleiden van personeel? En welke dit zijn? Naast het voeren van uw salarisadministratie geeft onze personeels- en salarisadviseur u graag antwoord op dit en andere fiscaal gerichte personeelsvraagstukken. Daarnaast kan onze HR adviseur u adviseren op het gebied van overige personeelsvraagstukken zoals in- en uitstroommanagement.

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen
Naar aanleiding van uw periodieke rapportages stellen wij doelstellingen met u vast. Gedurende het jaar meten we of u op koers ligt en kijken we welke processen en prestaties verbeterd kunnen worden. Daarnaast is het structureren van een meerjarenkoers van belang. Wordt de onderneming overgedragen aan de volgende generatie of zijn juist acquisities het doel? Onze adviseur is gespecialiseerd in het structureren en optimaliseren van deze en andere doelen in financieel en fiscaal opzicht

Contact
Neem gerust contact op om in een persoonlijk gesprek te ervaren wat wij voor u kunnen betekenen:

Vestiging:
Zeefbaan 22
9672 BN Winschoten
T 085  4016301

http://www.panderenlier.nl
info@panderenlier.nl