Shiftbase is een online applicatie waarmee een personeelsplanning gemaakt kan worden, gewerkte uren kunnen worden geregistreerd en de personeelsadministratie gedaan kan worden. Iedere medewerker beschikt over eigen inloggegevens en kan hiermee via de computer of mobiele app zijn gegevens inzien. Aan de hand van uitgebreide toegangsrechten is te bepalen welke medewerkers wat mogen zien in Shiftbase.

Wat biedt Shiftbase?

Binnen de software zit een uitgebreid werkrooster. Hiermee kan een planner een perfect werkrooster maken. Het werkrooster beschikt over vele functionaliteiten. Natuurlijk aan jou de keuze of je van alle mogelijkheden gebruik wilt maken.

Beschikbaarheid: medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid opgeven via de mobiele app en computer. Het is zelfs mogelijk om medewerkers een automatische herinneringen te versturen als er nog geen beschikbaarheid is opgegeven.

Afwezigheid:  medewerkers kunnen afwezigheid aanvragen, welke beoordeeld kan worden door een leidinggevende. Alle afwezigheden zijn zichtbaar in het rooster.

Competenties: door competenties te koppelen aan medewerkers en diensten, voorkom je dat medewerkers op verkeerde diensten ingeroosterd kunnen worden en dat je altijd de goede combi van medewerkers op de werkvloer hebt.

Bezetting: in het rooster kan aangegeven worden aan welke diensten een werkrooster moet voldoen. Hierdoor voorkom je dat er teveel of te weinig diensten zijn ingeroosterd.

Open dienst: aan de hand van open diensten kun je medewerkers door middel van een email en push bericht sturen en ze hiermee uitnodigen voor een dienst.

Verwachte omzet: door het invullen van de verwachte omzet, is het percentage personeelskosten direct zichtbaar.

Budget: er kan een budget in de vorm van geld en uren ingesteld worden, zodat je niet meer inroostert dan wat je vooraf hebt gebudgetteerd.

Totalen: in het rooster zijn alle ingeroosterde uren en loonkosten zichtbaar, zodat je de verwachte loonkosten al inzichtelijk hebt.

Rooster PersoneelsSysteem

Urenregistratie

De applicatie beschikt over een uitgebreide urenregistratie. Hierin kunnen automatisch onregelmatigheidstoeslagen en pauze tijden berekend worden. Verder beschikt de software over de mogelijkheid om geklokte tijden automatisch af te ronden, om te voorkomen dat er meer uren worden geklokt, dan dat er wordt gewerkt.

Werktijden klokken met terminal: een terminal is een hardware kloksysteem die op de locatie opgehangen kan worden en direct verbonden is met de software. Hierdoor heb je real-time inzicht in de geklokte tijden.

Werktijden klokken met mobiele app: medewerkers kunnen hun werktijden klokken met de computer en/of mobiele app. Om te voorkomen dat medewerkers vanaf iedere locatie kunnen klokken, kan ingesteld worden dat medewerkers alleen mogen klokken vanaf een specifiek ip-adres en/of geo locatie.

Urenregistratie in PersoneelsSysteem

Werktijden handmatig registreren: gewerkte uren kunnen door medewerkers en/of leidinggevende geregistreerd worden.

Personeelsadministratie

Wil je jouw gehele personeelsadministratie overzichtelijk in één software pakket? Dat kan met Shiftbase! Beheer online de plus-en minuren en vakantie-uren van uw medewerkers. Laat het systeem automatisch de vakantie-uren opbouwen en de plus- en minuren bijhouden. Beheer contracten en koppel bestanden aan medewerkers, zodat je over een online personeelsdossier beschikt.

Rapportage en export

Binnen Shiftbase zitten verschillende rapportages. Dit zijn rapportages om meer inzicht te krijgen in de geplande uren en de gerealiseerde uren. Daarnaast zijn er omzet rapportages aanwezig, zodat het percentage personeelskosten inzichtelijk is. Alle beschikbare rapportages zijn te exporteren naar Excel of csv formaat.

Koppeling met Loket.nl

Shiftbase heeft een uitgebreide koppeling met Loket.nl. Medewerkers worden automatisch geïmporteerd vanuit Loket.nl. Zodra het uurloon, contracturen of andere gegevens van een medewerker in Loket.nl wordt aangepast, wordt dit automatisch bijgewerkt in Shiftbase. Op deze manier hoeven medewerker gegevens maar op één plaats beheerd te worden.

Zodra alle gewerkte uren zijn geregistreerd, kunnen deze na een controle, eenvoudig in Loket.nl worden geïmporteerd.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Shiftbase of kun je onderstaand formulier invullen.