De app is eigendom van Van Spaendonck Services BV. De app maakt het voor gebruikers van werknemerloket.nl mogelijk om de gegevens vanuit loket.nl ook op mobiele devices te raadplegen. Door het gebruik van de app verklaart u zich zonder beperking akkoord met dit Privacy Statement.

Persoonlijke gegevens
Loket.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die worden getoond en ingevuld worden veilig opgeslagen in de databases van loket.nl. De gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om de diensten uit te voeren waarom u heeft gevraagd.

Loket.nl gaat uitermate zorgvuldig met uw gegevens om. Zo hebben wij diverse (technische en organisatorische) maatregelen genomen om te voorkomen dat data verloren gaat of in handen van niet geautoriseerde derden komt. Jaarlijks vindt er een ISAE3402 Audit plaats. Al het dataverkeer van loket.nl wordt uitgevoerd via secure (SSL 128-bits) verbindingen.

Garantie en aansprakelijkheid
Hoewel we onze uiterste best doen om de app en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is. Aan de informatie in de app kunnen geen rechten worden ontleend. Loket.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van en/of in verband staat met het gebruik en/of niet (volledig) functioneren van deze applicatie en/of de gebruikte gegevens(bronnen) van derden.

Verbeteringen
Wij streven er naar de app op de wensen van de gebruikers te laten aansluiten. Uw mening is daarbij heel belangrijk. Mocht u ergens een fout of een verbeterpunt tegenkomen dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw reactie geven per e-mail: info@loket.nl