Loket.nl komt naar jouw regio!

Regiobijeenkomst Loket.nl

kennisdelen-icoon

Hoe ontzorg je jouw klant maximaal van sollicitant tot werknemer?

Tijdens de regiobijeenkomsten staat kennisdelen en verbinden centraal. Om de interactie te vergroten, is gekozen voor maximaal 30 deelnemers op vier verschillende locaties, verspreid in Nederland. Het voordeel hiervan is dat je nooit lang hoeft te reizen. Het programma is gebaseerd op jullie input en op alle locaties hetzelfde. We zullen starten met een korte update over de applicatie en vervolgens inzoomen op het inrichten van een workflow van een nieuwe werknemer. Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe kun je het zo efficiënt mogelijk regelen? Onder andere Qwoater, concept werknemer, sjablonen en het Werknemerloket komen hierbij aan bod.

Ben jij erbij? Deelname is gratis, maar let op: vol is vol. Per locatie hebben we plaats voor maximaal 30 personen.

Het programma

Tijdstip Wat
12:30 – 13:15 uur Lunch
13:15 – 13:45 uur Ontwikkelingen in de applicatie
13:45 – 14:15 uur Hoe ontzorg je jouw klant maximaal van sollicitant tot werknemer?
14:15 – 15:15 uur Met collega-kantoren aan de slag a.d.h.v. een casus
15:15 – 15:30 uur Pauze
15:30 – 16:30 uur Leren van elkaar! Uitgewerkte ideeën delen
16:30 – 17:00 uur Afsluitende borrel

Sprekers

David van Delft
relatiemanagement Loket.nl
Jan Bollen
relatiemanagement Loket.nl

Waar en wanneer?

Datum Locatie Nog plaats?
Dinsdag 02 oktober 2018 Regiobijeenkomst Eindhoven Aanmelden
Donderdag 04 oktober 2018 Regiobijeenkomst Rotterdam Aanmelden
Dinsdag 09 oktober 2018 Regiobijeenkomst Abcoude Aanmelden
Donderdag 11 oktober 2018 Regiobijeenkomst Zwolle Aanmelden