Regiobijeenkomst Loket.nl

Donderdag 05 oktober 2017 – De Vertrekhal | Rotterdam
Regiobijeenkomst Rotterdam

Kennisdelen & verbinden staan centraal

De kernwoorden voor de regiobijeenkomst zijn kennisdelen en verbinden. Om de interactie te vergroten is gekozen voor maximaal 30 deelnemers op vier verschillende locaties. Een bijeenkomend voordeel is dat je hierdoor nooit lang hoeft te reizen. Het programma is op alle locaties hetzelfde en volgt snel op deze pagina. Wij kijken ernaar uit om jullie te ontvangen.

Programma:

Tijdstip: Wat:
12:30 - 13:15 uur Lunch
13:15 - 14:15 uur Ontwikkelingen en toepassingen in Loket.nl
14:15 - 15:00 uur Hoe om te gaan met koppelingen en aanvullende producten in Loket.nl?
15:00 - 15:15 uur Pauze
15:15 - 16:30 uur Brainstormen over mogelijkheden koppelingen en aanvullende producten aan de hand van voorbeelden
16:30 - 17:00 uur Afsluitende borrel
Sprekers
  • David van Delft
    David van Delft Relatiemanagement Loket.nl
  • Jack Cales
    Jack Cales Relatiemanagement Loket.nl
Aanmelden regiobijeenkomst in Rotterdam