Loket.nl Roadmap

Ontdek welke ontwikkelingen er de komende kwartalen op de planning staan én welke functionaliteiten recent gelanceerd zijn.

GelanceerdQ1 | 2023Q2 | 2023Later

Q1 | 2023

arrow-down

Eerste stap collectieve acties

We maken het voor werkgevers eenvoudiger om acties te kunnen uitvoeren over meerdere medewerkers tegelijk.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken verloningsproces

Het compleet maken van het gehele verloningsproces met alle bijbehorende mogelijkheden in Loket.nl.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Eerste stap collectieve acties

We maken het voor werkgevers eenvoudiger om acties te kunnen uitvoeren over meerdere medewerkers tegelijk.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken verloningsproces

Het compleet maken van het gehele verloningsproces met alle bijbehorende mogelijkheden in Loket.nl.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Uitnodigen nieuwe werkgevergebruiker

Een werkgever kunnen uitnodigen om gebruik te maken van Loket.nl in de nieuwe omgeving en rechten en / of signalen toekennen en beheren.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken standaard e-mailteksten

We voegen alle e-mailteksten toe aan onze nieuwe e-maileditor en maken de functionaliteit gebruiksvriendelijker.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Standaard overzichten & export gegevens

We bouwen standaardoverzichten zoals de verzamelloonstaat over en breiden de export gegevens uit.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken dienstverbandsjablonen

Door het overbouwen van dienstverbandsjablonen maken we het aanmaken van een nieuwe medewerker in Loket.nl gemakkelijker.

Alle WG over naar Loket.nl

Datagedreven Inzichten en Efficiency

Fundament datagedreven inzichten

We maken technische aanpassingen om de afdeling data science in hun kracht te zetten en later in het jaar meer datagedreven inzichten te kunnen geven.

Datagedreven inzichten en effiency

HR Proposities

Pilotfase strategische HR modules

Mkb'ers, via accountants- en administratiekantoren, toegang geven tot HR tools die normaal gesproken alleen voor corporates beschikbaar zijn.

Onboardingtool

Optimale Gebruikerservaring

Design System check

Intuïtiever, herkenbaarder en gebruiksvriendelijker maken van de applicatie door middel van een design system check.

Optimale gebruikerservaring

Wetgeving en Techniek

Automatische aanlevering PAWW voor het SPAWW

Eenvoudige, geautomatiseerde aanlevering van PAWW-gegevens bij het SPAWW.

Wetgeving en techniek

Doorontwikkeling betaald ouderschapsverlof

We maken het mogelijk om het wettelijkse (deels) doorbetaalde ouderschapsverlof van 70% automatisch aan te kunnen laten vullen door een werkgever.

Wetgeving en techniek

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Uitbreiding standaardoverzichten en inzichten

We bouwen de standaardoverzichten en de export gegevens over en breiden deze uit met nieuwe mogelijkheden die voor meer inzicht zorgen.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken gebruikersbeheer

We maken alle opties rondom gebruikersbeheer in Loket.nl compleet.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken collectieve acties werkgevers

Alle collectieve acties die interessant zijn voor een werkgever beschikbaar maken in Loket.nl.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken pensioenaangifteproces

Het compleet maken van het gehele pensioenaangifteproces met alle bijbehorende mogelijkheden, zoals het verwijderen van de pensioenaangifte.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken loonaangifteproces

Het compleet maken van het gehele loonaangifteproces met alle bijbehorende mogelijkheden, zoals loonaangifte voorgaand jaar.

Alle WG over naar Loket.nl

Datagedreven Inzichten en Efficiency

Pilotfase datagedreven inzichten

We onderzoeken in deze pilotfase bij een aantal accountants- en administratiekantoren hoe datagedreven inzichten kunnen helpen bij het geven van advies aan klanten.

Datagedreven inzichten

HR Proposities

Doorontwikkeling Marketplace

We breiden de Marketplace uit en voeren een verbeterslag door, waardoor Marketplace overzichtelijker wordt.

HR proposities

Verdere ontwikkeling strategische HR-modules

Het integreren van HR-modules zoals onboarding, e-assessment en werving en selectie in Loket.nl.

Onboardingtool

Optimale Gebruikerservaring

Menustructuur optimaliseren

Het optimaliseren van de menustructuur voor een verbeterde gebruikerservaring.

Optimale gebruikerservaring

Vervolg Design System check

Intuïtiever, verder herkenbaar en gebruiksvriendelijker maken van de applicatie.

Optimale gebruikerservaring

Wetgeving en Techniek

Subdienstverbanden Ouderschapsverlof

Op een eenvoudige, efficiënte manier doorbetaald ouderschapsverlof (sub)dienstverbanden aan kunnen maken.

Wetgeving en techniek

Q3 | 2023

arrow-down

Startpagina werkgever lanceren

Gebruikers kunnen via de startpagina direct navigeren naar hun belangrijkste acties en krijgen daarbij ook meteen inzicht in belangrijke gegevens en / of statussen.

HR proposities

Start datagedreven producten

We streven er naar om datagedreven producten / functionaliteiten te lanceren die breed ingezet kunnen worden.

Datagedreven inzichten

Compleet maken journaalproces

Het compleet maken van het gehele journaalproces met alle bijbehorende mogelijkheden.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken van exportsets

We voegen alle exportsets toe aan Loket.nl. Denk aan het vastleggen van een set van signalen die je bij alle gebruikers met één druk op de knop kunt activeren.

Alle WG over naar Loket.nl

Importeren van gegevens

Mogelijk maken van het importeren van gegevens in Loket.nl, zoals variabele gegevens, nieuwe medewerkers en basisloon.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Inzicht in de werkkostenregeling

Op basis van de administratie krijgt een werkgever inzicht in de status van het verbruik van de vrije ruimte binnen de WKR.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Verdere uitbreiding standaardoverzichten en inzichten

Uitbreiden van overzichten en inzichten met onder andere uitbreiding export gegevens en standaard overzichten die we overbouwen.

Alle WG over naar Loket.nl

Verdere doorontwikkeling betaald ouderschapsverlof

Mogelijkheden blijven bekijken om het proces rondom ouderschapsverlof verder te optimaliseren.

Wetgeving en techniek

Q4 | 2023

arrow-down

Workflow processen optimaliseren

We werken in Q4 aan het uitbreiden en verbeteren van de workflow-generator. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de bestaande flows, zoals verlof aanvragen.

Optimale gebruikerservaring

Verbeteren administratief proces nieuwe medewerker

Het hele proces rondom een nieuwe medewerker optimaliseren. Vanaf preboarding, tot aan het daadwerkelijk aanmaken van een nieuwe medewerker.

Optimale gebruikerservaring

Gebruiksvriendelijker maken van applicatie

Naast het overbouwen van functionaliteiten, doen we aanpassingen die ten goede komen van de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en hiermee het verbeteren van de gebruikerservaring.

Optimale gebruikerservaring

Optimaal gebruik van de HR modules

Mkb'ers via accountants- en administratiekantoren optimaal gebruik laten maken van onze HR modules.

Onboardingtool

Compleet maken van alle werkgeverfunctionaliteiten

Het compleet maken van alle werkgeverfunctionaliteiten in Loket.nl, zodat een werkgever volledig over kan naar de nieuwe versie.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Voorbereidingen jaarovergang

We treffen voorbereidingen om de jaarovergang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wetgeving en techniek