Loket.nl Roadmap

Ontdek welke ontwikkelingen er de komende kwartalen op de planning staan én welke functionaliteiten recent gelanceerd zijn.

GelanceerdQ2 | 2024Q3 | 2024Later

Q2 | 2024

arrow-down

BTL91 naar XML opvolger

Het kunnen doen van betalingen buiten de SEPA zone.

Wetgeving en techniek

Export gegevens template opslaan individuele gebruiker

Templates opslaan en gebruiken voor alle werkgevers was al mogelijk, maar straks kan dit ook voor een individuele werkgever.

Optimale gebruikerservaring

Het inrichten van journaalpartijen

De inrichting van de journaalpartijen Exact Online, AccountView, eAccounting en Twinfield.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Start overbouw gebruikersbeheer providerniveau

Het toevoegen van een nieuwe gebruiker, toekennen van rechten en signalen, etc.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Downloadoptie toevoegen verschillende journaalpartijen

Snel de journaalposten in het juiste formaat naar de journaalpartij versturen.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken workflow tussen werkgever en medewerker

De medewerker zelf in staat stellen om alle acties die betrekking hebben op een verlofaanvraag te regelen.

HR proposities

Collectief verlonen

Snel en efficiënt voor (grote groepen) werkgevers verloningen starten, goedkeuren of annuleren.

Alle WG over naar Loket.nl

Q1 | 2024

arrow-down

Kennis over het gebruik van Loket.nl toevoegen aan Robin

We willen snel antwoord kunnen geven op vragen die gaan over het gebruik van Loket.nl.

Optimale gebruikerservaring

Aanpassing verplicht minimumuurloon

Wij voegen het minimumuurloon toe in de applicatie, zodat het automatisch wordt doorgevoerd en gebruikers er geen extra werk aan hebben.

Wetgeving en techniek

Aftopping 30% regeling

Per 1 januari 2024 geldt er voor de toepassing van de 30%-regeling een maximumbedrag. Wij zorgen ervoor dat het maximumbedrag wordt toegevoegd aan de applicatie.

Wetgeving en techniek

Designsprint declaraties

Het proces van het indienen van mutaties / declaraties via Werknemerloket en het verwerken hiervan door een werkgever en vervolgens salarisprofessional analyseren.

Optimale gebruikerservaring

Start overbouw providerfunctionaliteiten

Vanaf 2024 gaan we verder met de overbouw, alle provider functionaliteiten komen één voor één aan bod.

Alle WG over naar Loket.nl

Gebruiksvriendelijker maken van applicatie

Naast het overbouwen van functionaliteiten, doen we aanpassingen die ten goede komen van de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en hiermee het verbeteren van de gebruikerservaring.

Optimale gebruikerservaring

Voorbereidingen jaarovergang

We treffen voorbereidingen om de jaarovergang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wetgeving en techniek

Q4 | 2023

arrow-down

AI gestuurde support

Om gebruikers nog beter via Loket.nl te ondersteunen, werken we aan AI gestuurde support direct in de applicatie.

Optimale gebruikerservaring

Laatste uitbreiding standaardoverzichten en inzichten

In dit kwartaal zetten we de laatste stap om de standaardoverzichten en de export gegevens uit te breiden.

Alle WG over naar Loket.nl

Rapportage accountant

Op een structurele manier salarisgerelateerde gegevens ontsluiten aan de accountant die de jaarrekening opstelt voor de werkgever.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Vier weken loonaangifte aanmaken voor weekverloningen

We zorgen ervoor dat je als je weekverloningen verwerkt, ook de loonaangifte/UPA pensioenaangiftes kunt aanmaken en versturen.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Geconsolideerde overzichten

Als administrateur wil je direct inzicht hebben in gegevens over meerdere werkgevers heen. Daarom creëren we overzichten over meerdere werkgevers heen.

Alle WG over naar Loket.nl

Collectief PAWW-aangifte

Met één druk op de knop alle PAWW-aangiftes aanmaken en versturen. Hiermee willen we tijdsbesparing voor de salarisadministrateur realiseren.

Datagedreven inzichten en effiency

Compleet maken mutatieverslagen

Met deze functionaliteit in Loket.nl geven we inzicht in wat er gemuteerd is, door wie en wanneer.

Alle WG over naar Loket.nl

Toevoegen en beheren van sjablonen

Naast het gebruiken van sjablonen maken we het ook mogelijk om ze te kunnen toevoegen en beheren.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken van alle werkgeverfunctionaliteiten

Het compleet maken van alle werkgeverfunctionaliteiten in Loket.nl, zodat een werkgever volledig over kan naar de nieuwe versie.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken journaalproces

Het compleet maken van het gehele journaalproces met alle bijbehorende mogelijkheden.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken van exportsets

We voegen alle exportsets toe aan Loket.nl. Denk aan het vastleggen van een set van signalen die je bij alle gebruikers met één druk op de knop kunt activeren.

Alle WG over naar Loket.nl

Inzicht in de werkkostenregeling

Op basis van de administratie krijgt een werkgever inzicht in de status van het verbruik van de vrije ruimte binnen de WKR.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Q3 | 2023

arrow-down

Eerste en laatste periode pensioenaangifte

We geven de gebruiker de mogelijkheid om zelf de touwtjes in handen te nemen wanneer er een afwijkende eerste of laatste periode voor de pensioenaangifte geldt.

Datagedreven inzichten en effiency

Meerdere auto's vastleggen bij één medewerker

We maken het mogelijk om meerdere auto’s vast te leggen bij medewerker.

Datagedreven inzichten

Periodevergelijking

We geven inzicht in de verschillen tussen de loonruns van verschillende periodes.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Vervolg Design System check

Intuïtiever, verder herkenbaar en gebruiksvriendelijker maken van de applicatie.

Optimale gebruikerservaring

Start datagedreven producten

We streven er naar om datagedreven producten / functionaliteiten te lanceren die breed ingezet kunnen worden.

Datagedreven inzichten

Importeren van gegevens

Mogelijk maken van het importeren van gegevens in Loket.nl, zoals variabele gegevens, nieuwe medewerkers en basisloon.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Verdere uitbreiding standaardoverzichten en inzichten

Uitbreiden van overzichten en inzichten met onder andere uitbreiding export gegevens en standaard overzichten die we overbouwen.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken gebruikersbeheer

We maken alle opties rondom gebruikersbeheer in Loket.nl compleet.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken collectieve acties werkgevers

Alle collectieve acties die interessant zijn voor een werkgever beschikbaar maken in Loket.nl.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Compleet maken pensioenaangifteproces

Het compleet maken van het gehele pensioenaangifteproces met alle bijbehorende mogelijkheden, zoals het verwijderen van de pensioenaangifte.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken loonaangifteproces

Het compleet maken van het gehele loonaangifteproces met alle bijbehorende mogelijkheden, zoals loonaangifte voorgaand jaar.

Alle WG over naar Loket.nl

Q2 | 2023

arrow-down

Personaliseren preboarding

We maken het mogelijk om werkgeversbranding toe te voegen aan Preboarding, zodat deze herkenbaar is voor de medewerker.

HR proposities

Arbeidsvoorwaardenmonitor

Het uitbreiden van de strategische HR producten met de Arbeidsvoorwaardenmonitor.

Onboardingtool

Doorontwikkeling Marketplace

We breiden de Marketplace uit en voeren een verbeterslag door, waardoor Marketplace overzichtelijker wordt.

HR proposities

Verdere ontwikkeling strategische HR-modules

Het integreren van HR-modules zoals onboarding, e-assessment en werving en selectie in Loket.nl.

Onboardingtool

Pilotfase datagedreven inzichten

We onderzoeken in deze pilotfase bij een aantal accountants- en administratiekantoren hoe datagedreven inzichten kunnen helpen bij het geven van advies aan klanten.

Datagedreven inzichten

Uitbreiding standaardoverzichten en inzichten

We bouwen de standaardoverzichten en de export gegevens over en breiden deze uit met nieuwe mogelijkheden die voor meer inzicht zorgen.

Alle WG over naar Loket.nl

Automatische aanlevering PAWW voor het SPAWW

Eenvoudige, geautomatiseerde aanlevering van PAWW-gegevens bij het SPAWW.

Wetgeving en techniek

Doorontwikkeling betaald ouderschapsverlof

We maken het mogelijk om het wettelijkse (deels) doorbetaalde ouderschapsverlof van 70% automatisch aan te kunnen laten vullen door een werkgever.

Wetgeving en techniek

Q1 | 2023

arrow-down

Eerste stap collectieve acties

We maken het voor werkgevers eenvoudiger om acties te kunnen uitvoeren over meerdere medewerkers tegelijk.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Design System check

Intuïtiever, herkenbaarder en gebruiksvriendelijker maken van de applicatie door middel van een design system check.

Optimale gebruikerservaring

Fundament datagedreven inzichten

We maken technische aanpassingen om de afdeling data science in hun kracht te zetten en later in het jaar meer datagedreven inzichten te kunnen geven.

Datagedreven inzichten en effiency

Compleet maken verloningsproces

Het compleet maken van het gehele verloningsproces met alle bijbehorende mogelijkheden in Loket.nl.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Uitnodigen nieuwe werkgevergebruiker

Een werkgever kunnen uitnodigen om gebruik te maken van Loket.nl in de nieuwe omgeving en rechten en / of signalen toekennen en beheren.

Alle WG over naar Loket.nl

Compleet maken standaard e-mailteksten

We voegen alle e-mailteksten toe aan onze nieuwe e-maileditor en maken de functionaliteit gebruiksvriendelijker.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Standaard overzichten & export gegevens

We bouwen standaardoverzichten zoals de verzamelloonstaat over en breiden de export gegevens uit.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Gebruikmaken dienstverbandsjablonen

Door het overbouwen van dienstverbandsjablonen maken we het aanmaken van een nieuwe medewerker in Loket.nl gemakkelijker.

Alle WG over naar Loket.nl

Pilotfase strategische HR modules

Mkb'ers, via accountants- en administratiekantoren, toegang geven tot HR tools die normaal gesproken alleen voor corporates beschikbaar zijn.

Onboardingtool

Alle providers over naar Loket.nl

Gewijzigde prioritering Q2/Q3

Focus op overgang, workflow editor flinke boost en aandacht voor nieuwe oplossing Clever.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Het inrichten van journaalpartijen

De inrichting van de journaalpartijen Exact Online, AccountView, eAccounting en Twinfield.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Start overbouw gebruikersbeheer providerniveau

Het toevoegen van een nieuwe gebruiker, toekennen van rechten en signalen, etc.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Downloadoptie toevoegen verschillende journaalpartijen

Snel de journaalposten in het juiste formaat naar de journaalpartij versturen.

Alle WG over naar Loket.nl

Collectief verlonen

Snel en efficiënt voor (grote groepen) werkgevers verloningen starten, goedkeuren of annuleren.

Alle WG over naar Loket.nl

Efficiency

Robin: uitbreiding en verbetering

Dat het uitbreiden en verbeteren van Robin onze aandacht heeft, staat vast.

Optimale gebruikerservaring

HR

Compleet maken workflow tussen werkgever en medewerker

De medewerker zelf in staat stellen om alle acties die betrekking hebben op een verlofaanvraag te regelen.

HR proposities

Doorontwikkeling preboarding

Nog meer efficiency bereiken in het administratieve proces van nieuwe medewerkers aannemen.

HR proposities

Optimale Gebruikerservaring

Vervanging huidige HR dashboard

We vervangen het huidige HR dashboard door een nieuw dashboard waar we eenvoudiger nieuwe inzichten aan toe kunnen voegen.

Optimale gebruikerservaring

Nieuwe versie providerdashboard in Power BI

Een nieuw dashboard waar we eenvoudiger nieuwe inzichten aan toe kunnen voegen.

Datagedreven inzichten

Export gegevens template opslaan individuele gebruiker

Templates opslaan en gebruiken voor alle werkgevers was al mogelijk, maar straks kan dit ook voor een individuele werkgever.

Optimale gebruikerservaring

AI uitbreiding: kan Robin naast informatie verstrekken ook acties uitvoeren?

Onderzoeken of Robin naast informatie verstrekken ook acties kan uitvoeren.

Optimale gebruikerservaring

Implementeren Design System

Met kleine aanpassingen in het design ervoor zorgen dat de gehele applicatie nog intuïtiever, gebruiksvriendelijker en herkenbaarder is voor alle gebruikers.

Optimale gebruikerservaring

Verbeterde versie declaratiemodule

Ervoor zorgen dat het proces van het indienen van declaraties tot het verwerken van declaraties in de salarisadministratie zo efficiënt mogelijk is.

Optimale gebruikerservaring

Ontwikkelen nieuwe workflow editor

We werken in Q4 aan het uitbreiden en verbeteren van de workflow-generator. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de bestaande flows, zoals verlof aanvragen.

Optimale gebruikerservaring

Verbeteren administratief proces nieuwe medewerker

Het hele proces rondom een nieuwe medewerker optimaliseren. Vanaf preboarding, tot aan het daadwerkelijk aanmaken van een nieuwe medewerker.

Optimale gebruikerservaring

Wetgeving en Techniek

BTL91 naar XML opvolger

Het kunnen doen van betalingen buiten de SEPA zone.

Wetgeving en techniek

UPA pensioenaangiftebericht voor PMT

We voegen MN toe als UPA partij en zorgen ervoor dat het UPA bericht voor PMT gemaakt en verstuurd kan worden via de bestaande structuur in Loket.nl.

Wetgeving en techniek

Alle providers over naar Loket.nl

Volgende stappen gebruikersbeheer providerniveau

Er is gestart met het realiseren van het inzicht geven en wijzigen van basisgegevens van een accountantskantoorgebruiker. De volgende stap is het toekennen van rechten.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Collectief loonaangifte aanmaken en verwerken

Eenvoudig collectief loonaangiftes aanmaken en goedkeuren.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Toevoegen en wijzigen providerlogo

Providers de mogelijkheid geven om een logo toe te voegen of te wijzigen.

Alle WG over naar Loket.nl

Status pensioenaangifteproces

Snel inzicht geven in groepen werkgevers wat de status is van de pensioenaangifte.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Inrichting journaalprofiel

Het inregelen dat de gehele inrichting van het journaalprofiel aan te passen is voor gebruikers.

Alle WG over naar Loket.nl

Status loonaangifteproces

Snel inzicht geven in groepen werkgevers wat de status is van de loonaangifte.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Optimale Gebruikerservaring

Wachtwoordloos inloggen

Inloggen zonder wachtwoord. Ofwel: nog sneller en eenvoudiger inloggen, met behoud van de veiligheidseisen.

Alle data zo efficiënt veilig en AVG-proof kunnen gebruiken

Menustructuur optimaliseren

Het optimaliseren van de menustructuur voor een verbeterde gebruikerservaring.

Optimale gebruikerservaring

Startpagina werkgever lanceren

Gebruikers kunnen via de startpagina direct navigeren naar hun belangrijkste acties en krijgen daarbij ook meteen inzicht in belangrijke gegevens en / of statussen.

HR proposities

Wetgeving en Techniek

Inspelen veranderende wetgeving rondom dienstverbanden

Vanwege aangekondigde veranderende wetgeving rondom het verwerken van ouderschapsverlof op één dienstverband, wachten we hierbij op het definitieve besluit van de wetgeving.

Wetgeving en techniek

Q4 | 2024

arrow-down

Collectieve overzichten/inzichten

We realiseren collectieve overzichten en inzichten die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de facturering.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Overige collectieve acties

Naast collectief verlonen, ook collectieve andere acties kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan het collectief afwikkelen van signalen.

Alle WG over naar Loket.nl

Herrekenen verlof op dienstverbandniveau

Gaat iemand gedurende het jaar uit dienst? Dan kun je straks met één druk op de knop het verlof uitrekenen op dienstverbandniveau.

HR proposities

Genderneutrale optie

We onderzoeken hoe we het best in kunnen spelen op genderneutraliteit in de maatschappij.

Optimale gebruikerservaring

Toevoegen van een nieuwe werkgever

We maken het mogelijk om als provider in Loket.nl een nieuwe werkgever toe te kunnen voegen.

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Verdere doorontwikkeling betaald ouderschapsverlof

Mogelijkheden blijven bekijken om het proces rondom ouderschapsverlof verder te optimaliseren.

Wetgeving en techniek

Wat zijn de pijlers?

Alle werkgevers over naar Loket.nl

Alle providers
over naar Loket.nl

Dit thema heeft te maken met de overgang van Loket.nl Classic naar Loket.nl. 

HR proposities etaleren

HR

We bieden een oplossing die de hele medewerkerreis kan ondersteunen, specifiek voor het mkb.

Wetgeving en Techniek

Wetgeving en
Techniek

Dit thema gaat over alles rondom aanpassingen wet- en regelgeving en het up-to-date blijven als het gaat om de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Datagedreven inzichten en effiency

Efficiency

Er is geen efficiëntere oplossing voor salaris en HR in het mkb.

Optimale gebruikerservaring

Optimale
gebruikerservaring

We bieden een ongeëvenaarde gebruikerservaring voor de verschillende gebruikers.