Stijging van 3,2% in MKB werkgelegenheid: thuiszorg wint, apotheken verliezen

De werkgelegenheid in het Nederlandse MKB blijft stijgen. Ook in het derde kwartaal van 2016 zagen veel branches het aantal banen toenemen. Dat blijkt uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor. Die laat zien dat de werkgelegenheid in het MKB met 3,2% is gestegen. De Banenmonitor toont positieve en negatieve uitschieters, in de thuiszorg en bij apotheken.

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,2% banengroei in het Nederlandse MKB voor het derde kwartaal van 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee zet de opwaartse trendlijn zich verder voort. De cijfers zijn afkomstig van salarisdata van 800.000 Nederlanders die werken bij werkgevers tot 250 werknemers.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen boekten vooruitgang in het aantal fte, net als de thuiszorg, de timmerindustrie en de kinderopvang. Achteruitgang of de kleinste stijgingen zien we bij landbouw gerelateerde branches zoals glastuinbouw, dierhouderij en open teelten. Daarnaast zien we ook een achteruitgang in apotheken.

In Noord-Nederland ligt de groei zelf net iets boven het gemiddelde. De groei is hier 3,3%. Opmerkelijk, want voorheen groeiden de andere regio’s harder dan het landelijk gemiddelde en bleef deze regio achter.

Wil je nog meer achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met bijbehorende grafieken? Bekijk dan de complete banenmonitor.