In de podcast- en YouTubeserie ‘De Toekomst van HR’, die we maken in samenwerking met Ronnie Overgoor (7DTV), gaan we in gesprek met inspirerende en ervaren personen binnen de HR-wereld. François van Langevelde is er daar één van. In dit artikel vind je het uitgewerkte interview. Wil je liever luisteren of kijken? Dan kan dat ook.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed personeelsbestand, is voldoende aandacht voor HR-thema’s. Volgens Van Langevelde hebben kleine bedrijven lang niet altijd een eigen HR-afdeling. Ondernemers gaan zelf aan de slag, in plaats van verdere expertise in huis te halen. “In principe is het goed dat bedrijven er zelf mee bezig zijn, maar ze moeten wel weten wanneer ze de hulpvraag moeten stellen”, vindt Van Langevelde.

“Niet iedere ondernemer weet dat. Men is de afgelopen jaren toch veel bezig geweest met de core business, maar je moet ook voldoen aan exorbitante wet- en regelgeving. Daar hebben bedrijven niet altijd zin in.” Om ondernemers te helpen, biedt Brouwers Accountants en Adviseurs elke klant een salarisadministrateur en een HR-consultant. “We zien dat zo’n salarisadministrateur en adviseur eerste aanspreekpunt is, en ook soms bijna een soort vertrouwenspersoon wordt bij gekkigheden.”

Voldoen aan wet- en regelgeving

Zo’n aanspreekpunt is vaak geen overbodige luxe. Wanneer je als ondernemer bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een medewerker, moet deze voldoen aan allerlei voorwaarden. “We hebben nog steeds een heel strenge wetgeving. Het ontslagbesluit is bijvoorbeeld nog steeds een noodwet uit 1945.”, legt Van Langevelde uit. Tegelijkertijd veranderen veel van die voorwaarden vaak, waardoor het kan gebeuren dat je overeenkomsten regelmatig moeten worden aangepast. “Ik loop al een tijdje rond in dit vak, maar de snelheid waarop wetten de afgelopen vijf jaar worden aangepast, heb ik in dertig jaar niet gezien.”

Brouwers Accountants en Adviseurs werkt ook voor bedrijven die wel een HR-afdeling hebben. Van Langevelde ziet dat zij ook worstelen met de snel veranderende wet- en regelgeving. “Toch ligt de focus daar nu op het binden van mensen, denk aan extra arbeidsvoorwaarden. Ook zijn ze bezig met hoe je je in de markt kunt zetten voor toekomstige medewerkers.”

Aan de slag met data, machine learning en AI

Volgens Van Langevelde zijn veel kleine bedrijven zelf nog niet zo bezig met data. Om klanten te ondersteunen in het maken van strategische keuzes, doet Brouwers Accountants en Adviseurs dit wel. “Arbeidsvoorwaarden zoals het brutoloon gooien we wel door onze volledige backoffice. We kijken dan wat de markt doet en welke trends er zijn. Zo proberen we te zorgen dat die kleine klant ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden heeft.

francois van langevelde

Een veranderend beroep

Waar Brouwers Accountants en Adviseurs oorspronkelijk klanten vooral administratieve zaken uit handen nam, is de consultancytak van het bedrijf inmiddels flink gegroeid. “De salarisadministrateur bestaat bij ons bijna niet meer, we zijn redelijk ver met het automatiseringsproces. Trouwe administrateurs zijn nu langzaam aan het uitstromen, en we nemen nu mensen met iets andere competenties aan. Ze mogen dan kiezen binnen de pijlers juridisch, HR en salaris, verzuim en re-integratie. Er is wel een scherpe grens van hoeveel je doet. Daar ga je niet overheen, anders ga je fouten maken. Zelf geef ik mijn grenzen heel duidelijk aan, maar ik hoef ze niet altijd te bereiken omdat ik zulke goede collega’s om me heen heb.”

Hoe trek je nieuwe medewerkers?

Het aantrekken van gemotiveerde medewerkers is een uitdaging waar veel werkgevers mee worstelen. Van Langevelde vermoedt dat de krapte op de arbeidsmarkt door verschillende factoren veroorzaakt wordt:

  • Het niet volledig benutten van potentieel.
  • Het feit dat de samenleving aan het vergrijzen is.
  • Medewerkers die eerst in de horeca werkten, konden bij de GGD voor meer geld prettigere diensten werken.

“Elke werknemer heeft vandaag de dag behoefte aan veel autonomie”, vertelt Van Langevelde. “Thuiswerken is hierin een heel positieve ontwikkeling, het hybride werken werkt zeker”. Toch benadrukt hij dat het belangrijk is om af en toe de vraag te stellen hoe het met iemand gaat.

Kijk ook naar lagere opleidingsniveaus

Ook bij Brouwers Accountants en Adviseurs is het kijken naar lagere opleidingsniveaus een belangrijk thema. “Noodgedwongen, misschien moet je in deze tijd tevreden zijn met een schaap met drie poten in plaats van zeven”, stelt Van Langevelde. “Je moet mensen tijdig aannemen en zelf opleiden. Misschien moet je van WO naar HBO, of van HBO naar MBO 3 of 4. Onderhoud goed contact met de scholen, en kijk hoe je misschien zelf wel een opleiding kunt starten.”

Trends over jongeren

Een deel van de jongere generatie is sterk idealistisch gedreven, dit vindt Van Langevelde een goede ontwikkeling. “We hebben te maken met een grote groep mensen die voor de pandemie nog nooit een tegenslag heeft gehad.” Tegelijkertijd zijn er ook jongeren die zich richten op snel geld verdienen, bijvoorbeeld met de FIRE-methode (Financial Independance, Retire Early). Ook hier ziet Van Langevelde de waarde van in. “In de coronaperiode zagen we dat zowel medewerkers als werkgevers geen reserves hadden opgebouwd. Een beetje behoudend zijn, voor jezelf zorgen en een bepaald percentage opzij leggen om eerder te stoppen of voor slechte tijden vind ik een hele goeie. Je moet hierin wel reëel, dit gaat niet iedereen lukken.”

Bij Brouwers Accountants en Adviseurs komen ook steeds meer mensen van generatie Z de werkvloer op. “Die generatie wil niet acht uur op één werkplek zitten, en zeker geen vijf dagen in de week.” Veel jonge mensen hebben bijvoorbeeld meerdere banen, of zijn ook freelancer of zzp’er. “Ze willen zo zelfs meer dan veertig uur werken, dat is gewoon bewonderingswaardig.”

Toch ziet Van Langevelde ook nadelen van deze opkomst van flexibele medewerkers. “De overheid wil weer meer handhaven op de schijnzelfstandigheid, terwijl we nog niet de volledige definitie hebben van die situatie. Tegelijkertijd is er een keiharde roep naar deze groep, en we zitten al ver boven de miljoen zzp’ers”

Ga het gesprek aan

Van Langeveld heeft een belangrijke tip voor kleine ondernemers die worstelen met hun personeelsbeleid: “Vergeet de jaargesprekken en ga af en toe een gesprek aan. Stel zes tot twaalf vragen, met af en toe iets werkgerelateerds daartussen. Ik vraag dan of ik nog niets kan doen, en of ze iets nodig hebben. Ga niet pas schakelen als iemand tegen een bepaalde grens zit. Vroeger hadden we één keer per jaar een functioneringsgesprek en één keer per jaar een beoordelingsgesprek. Dat doen we niet meer, je moet continu praten. Wees oprecht geïnteresseerd, er zullen bewonderingswaardige dingen terugkomen.”