In het merendeel van de beroepen verdient de man meer

In 32 van de 50 beroepen in het mkb verdienen mannen aanzienlijk meer dan vrouwen, dit blijkt uit recent onderzoek van Van Spaendonck Groep. Afgelopen maand deden we onderzoek naar het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen, op basis van de database van Loket.nl met ruim 1,3 miljoen geanonimiseerde loonstroken. Bij maar 11 van deze beroepen is er geen significant salarisverschil tussen mannen en vrouwen en in slechts 7 beroepen verdienen vrouwen meer. Onder andere tandartsassistenten, personeel in de reisbranche of medewerkers in ziekenhuizen kwamen slecht uit de bus en staan hiermee in de top 10 met relatief de grootste salarisverschillen tussen man en vrouw. Toch zijn er ook branches waar vrouwen wel in het voordeel zijn. Van de tien meest voorkomende beroepen worden vrouwen over het algemeen beter betaald dan mannen als ze doktersassistent of pedagogisch medewerker zijn. Beroepen waar vrouwen overigens wel oververtegenwoordigd zijn en die gemiddeld slechter betaald worden dan beroepen waar mannen in de meerderheid zijn.

Maandlonen man-vrouw per functie groep

Leeftijd als factor

In alle leeftijdsgroepen verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen. Als we vervolgens inzoomen op dit verschil dan valt het op dat de procentuele verschillen tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen sterk oplopen naarmate de leeftijd van de medewerkers hoger ligt. Met name in de leeftijdsgroep van 54 tot 59 jaar is het gemiddelde verschil groot: meer dan 22 procent. In de jaren waarin zowel mannen als vrouwen nog in de leeftijdsgroep 22 tot 27 jaar vallen en waarschijnlijk nog starters zijn, is het procentuele verschil in lonen nog een stuk lager. In deze leeftijdsgroep verdienen vrouwen ‘maar’ 5,23 procent minder dan mannen. Ook hierin valt natuurlijk nog een slag te halen, maar ten opzichte van het verschil van 22 procent in de leeftijdsgroep 54 tot 59 jaar al een veel betere score.

Verdeling salaris naar leeftijdsgroep man-vrouw

Waar komt deze loonkloof vandaan?

Het verschil in lonen is deels te verklaren doordat vrouwen vaker parttime werken dan mannen. Vrouwen nemen gemiddeld vaker de rol van verzorger op zich wanneer zij een kind krijgen en gaan om die reden dus ook minder uur werken. Uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS blijkt dat wel 39 procent van de vrouwen vanaf de geboorte van hun eerste kind minder uren ging werken. 5 procent stopte zelfs helemaal met werken. Dat mannen minder gaan werken wanneer zij vader worden, komt tot nu toe nog maar zelden voor.

Doordat vrouwen vervolgens vanaf het ouderschap vaker parttime werken dan mannen, bouwen zij over de jaren heen automatisch ook minder aantal jaren werkervaring op. Dit speelt daarom ook een mogelijke rol in hogere procentuele verschillen naarmate de leeftijd van de medewerker toeneemt.

Elke stap is er een

Door initiatieven als de uitbreiding van het partnerverlof en het betaald ouderschapsverlof voor zowel mannen als vrouwen, wordt de loonkloof hopelijk kleiner voor de jongere generaties. Maar we zijn er nog niet. Dagen als Internationale Vrouwendag en ook Equal Pay Day zijn goede momenten om hier als bedrijf bij stil te staan en ook na te denken hoe het bij jouw bedrijf is gesteld met de gelijkheid in lonen voor mannen en vrouwen.

Pak de loonstroken die jij verwerkt er eens bij en maak hierin de vergelijking. Wellicht valt het je in dagelijkse werkzaamheden niet direct op, maar de kans is groot dat ook bij jou de lonen ook nog niet altijd gelijk zijn. Hier meer van op de hoogte zijn en het op tafel brengen voor jouw organisatie, kan bijdragen aan het grotere geheel. Elke stap die we maken naar meer gelijkheid voor mannen en vrouwen is er een!