In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk.

Door een wijziging in de WML hoort het loon dat je moet betalen voor overuren met ingang van 1 januari 2018 ook tot het salaris waarover vakantietoeslag berekend moet worden. Vanaf 1 januari aanstaande moet je dus ook vakantietoeslag betalen over de gewerkte overuren van werknemers.

Let op, de CAO die je toepast kan afwijken van deze nieuwe wetgeving. Dat betekent dat hier per CAO een andere invulling aan gegeven kan worden.

Automatische aanpassingen in Loket.nl

Kan Loket.nl het bovenstaande voor het nieuwe jaar collectief toepassen of is een handmatige actie benodigd van de administrateur?

Het onderhoud van veel CAO’s komt voor rekening van Loket.nl. De CAO grondslagen voor vakantiegeld worden dan ook automatisch aangepast door Loket.nl. Erg handig voor alle administrateurs!

Is er geen sprake van een CAO dan wel een afwijking binnen de CAO? Dan zal dit handmatig op loonmodel- of administratieniveau doorgevoerd moeten worden.