Verbreed je dienstverlening met behulp van Loket.nl

Kantoren zijn het meest succesvol als zij een klant integraal bedienen en gericht kunnen adviseren. Daar geloven wij bij Loket.nl in. Om kantoren verder te helpen bij een verbreding van de bestaande dienstverlening, bieden wij de workshop ‘Van Pakket naar Platform’ aan.

Flynth is één van de kantoren die graag stappen wil maken om de bestaande dienstverlening te verbreden. Collega’s, David van Delft en Jan Bollen, waren enkele weken geleden bij Flynth in huis om een sessie ‘Van Pakket naar Platform’ te verzorgen. Aan de hand van verschillende cases komt naar voren welke (koppel)mogelijkheden bekend zijn en ook al gebruikt worden binnen de organisatie. “Het is belangrijk om te bekijken wat er nu gebruikt wordt en waar mogelijkheden liggen. Op die manier kunnen we met elkaar komen tot een actieplan”, aldus David van Delft.

“Het was een nuttige en leerzame bijeenkomst. Er kunnen al veel applicaties aan Loket.nl gekoppeld worden en waarschijnlijk hebben klanten ook al de nodige pakketten in gebruik zonder dat wij dit weten. Onze medewerkers zullen dit bij de klanten inventariseren en hen de mogelijkheid om te koppelen voorleggen. Het hebben van een goede bewerkersovereenkomst is wel een aandachtspunt”, vertelt Helma van Gelsdorp, Vakdirecteur Arbeidszaken bij Flynth.