Goed inzicht in de personeelskosten in relatie tot de overige financiële en niet-financiële informatie kan je helpen. De gecombineerde dataset uit een boekhouding en een salarispakket zoals Loket.nl maakt dat inzicht mogelijk.Kosten van personeel zijn in veel gevallen de grootste kostenpost van een MKB-er. Een kostenpost gevangen in regeltjes die naar het lijkt volledig automatisch blijft stijgen. En zolang de omzet blijft stijgen, is dat wellicht niet zo erg.

Zo bleek uit het meest recente Branche In Zicht rapport van de SRA dat omzet en personeelskosten met 9,6% en 9,2% respectievelijk waren gestegen. Maar omdat het gouden tijden zijn stegen de bedrijfsresultaten per saldo nog harder (15,5%). Maar toch. De daling van de faillissementsuitspraken is de laatste kwartalen tot een halt gekomen. Sterker nog, er is inmiddels sprake van een lichte stijging. En personeel als ‘productiemiddel’ is weerbarstig. Lastig te managen en met alle gerelateerde verplichtingen (denk aan doorbetaling bij ziekte) niet zonder risico. Een deugdelijke HR en salarisadministratie is dan ook zonder meer een vereiste. Als het echter gaat om het rendement van je bedrijf, kan een stapje extra geen kwaad.

Want personeelskosten zijn, ondanks alle flexibilisering op de arbeidsmarkt toch vaak moeilijk te beïnvloeden. Een lange termijnvisie is dus geboden, ook in het MKB waar een extra medewerker het resultaat soms kan maken of breken.

Inzicht in waardevolle informatie

Goed inzicht in de personeelskosten in relatie tot de overige financiële en niet-financiële informatie kan je daarbij helpen. De gecombineerde dataset uit een boekhouding en een salarispakket zoals Loket.nl maakt dat inzicht mogelijk.

Presenteer je die data in Visionplanner en je ziet bijvoorbeeld direct de gevisualiseerde ontwikkeling in het gemiddelde uurloon, loonkosten per afdeling of welke vaste en tijdelijke contracten allemaal lopen. Waardevolle informatie om elk kwartaal eens met klanten door te nemen. Wat zijn de vooruitzichten? Hoe gaan de activiteiten zich ontwikkelen en welke impact heeft dat op personeelsbeleid? Moeten contracten verlengd worden of ga je afscheid nemen van mensen? Moeilijke vragen die soms gesteld moeten worden. Een uitgelezen rol voor een proactieve adviseur die zijn cliënten helpt om doelstellingen te realiseren!

Partnerevent Visionplanner en Loket.nl

Efficiënte software voor accountants staat bij zowel Visionplanner als Loket.nl centraal. En daarom werken we samen! Op 12 november 2019 organiseren we in Veenendaal een partnerevent waarbij we je graag meenemen in de mogelijkheden met Visionplanner en Loket.nl.