Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen. Het aantal wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen wordt vastgelegd in het contract. Deze vakantiedagen worden in veel gevallen op jaarlijkse basis toegekend. Vertrekt een medewerker gedurende het jaar? Dan is de kans groot dat er nog verlofdagen over zijn. In dit geval reken je de openstaande vakantiedagen terug naar het aantal vakantiedagen waar de medewerker over de gewerkte maanden recht op heeft. Staan er na deze verrekening nog vakantiedagen open én neemt de medewerker deze niet op voor het einde van het dienstverband? Dan moeten deze worden meegenomen en uitbetaald in de eindafrekening. Maar: hoe bepaal je nu de waarde van zo’n vakantiedag?

5 aandachtspunten bij vakantiedagen

Meer weten over op hoeveel vakantiedagen een medewerker recht heeft, wat het verschil is tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen en hoe lang deze geldig zijn? Klik dan op onderstaande button en lees de antwoorden op deze vragen in ons artikel.

Wat is een vakantiedag waard?

Om vakantiedagen te kunnen uitbetalen moet de waarde hiervan vastgesteld worden. Deze waarde noemen we het vakantieloon. Belangrijk is dat de waarde van het vakantieloon gelijk moet zijn aan de waarde van een gewerkte dag.

Om deze waarde te bepalen wordt uitgegaan van het dagloon en andere looncomponenten waar de medewerker normaal gesproken recht op heeft. Deze looncomponenten bestaan uit toeslagen die intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden van een medewerker.

  • (Persoonlijke) toeslagen
    Als een medewerker op regelmatige basis toeslagen ontvangt, hoort dit te worden opgenomen in de berekening. Dit geldt voor vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag, maar bijvoorbeeld ook voor onregelmatige uren die op regelmatige basis worden gemaakt. Zijn er incidentele toeslagen van toepassing? Dan hoeven deze niet te worden meegenomen in de berekening.
  • Dertiende maand, eindejaarsuitkering en andere bonussen
    Ook van extra’s zoals bonussen, een dertiende maand, eindejaarsuitkering en andere provisies hoort een evenredig deel mee te worden genomen in het vakantieloon. Bonussen zijn vaak gekoppeld aan het functioneren van een medewerker gedurende het jaar, waardoor de waarde hiervan lastig te bepalen is. Hiervoor wordt dan ook vaak een referteperiode van 3 tot 6 jaar aangehouden. Dit houdt in dat er een gemiddelde over de voorgaande 3 tot 6 jaar wordt genomen om zo een passende vergoeding tot het vakantieloon te kunnen rekenen.

De eindafrekening

De medewerker heeft recht op het totale bedrag uit bovenstaande posten keer het aantal resterende vakantiedagen. Dit bedrag wordt bij vertrek van de medewerker meegenomen en uitbetaald in de eindafrekening. Deze eindafrekening kan samenvallen met de laatste loonbetaling óf kan los daarvan plaatsvinden. Dat mag, zolang de eindafrekening uiterlijk een maand na uitdiensttreding gedaan wordt.

Whitepaper Eindafrekening

De eindafrekening is de laatste financiële afstemming tussen werkgever en medewerker. Naast het verrekenen van de vakantiedagen zijn er nog 7 andere belangrijke posten die hierin moeten worden opgenomen. Benieuwd naar deze posten? Download dan gratis onze Whitepaper Eindafrekening.