Een zieke medewerker? Erg vervelend! Natuurlijk in de eerste plaats omdat de gezondheid van de medewerker heel belangrijk is, maar ook financieel is het voor een bedrijf geen pretje. Zodra een medewerker zich ziekmeldt, begint de teller al te lopen. En een langdurig zieke medewerker kan een bedrijf veel geld kosten. Nu vraag je jezelf waarschijnlijk af: hoeveel kost een zieke medewerker dan? In dit artikel nemen we je mee in de kosten bij verzuim en wat je eraan kunt doen.

Allereerst moet natuurlijk het loon doorbetaald worden van de medewerker. Dat is echter niet de enige kostenpost. Het kan zo zijn dat je medewerker langer uit de running is en er vervanging moet komen om de zieke medewerker op te vangen. Daarnaast maak je ook kosten voor verzuimbegeleiding en in sommige gevallen is er zelfs sprake productie- of omzetverlies. Deze kostenposten worden hieronder besproken.

Doorbetalen loonkosten

Een werkgever is verplicht om een zieke medewerker een groot deel van het loon door te betalen. In de eerste twee jaren dat de medewerker ziek is, moet dit minimaal 70% van het laatstverdiende loon zijn. In veel cao’s staat echter dat je het eerste jaar 90% of 100% moet doorbetalen.

De verplichting om het loon door te betalen bij ziekte geldt voor een werkgever voor alle eigen medewerkers. Zowel medewerkers met een vast contract als medewerkers met een tijdelijk contract of oproepkrachten vallen hieronder. Werkt een medewerker bijvoorbeeld via een uitzendbureau? Dan verzorgt het uitzendbureau de doorbetaling.

Vergeet ook niet dat het afdragen van werkgeverslasten én de opbouw van het vakantiegeld van de medewerker gewoon doorlopen tijdens ziekte.

Vervanging nodig?

Is een medewerker langdurig ziek? Dan is de kans groot dat zijn of haar taken overgenomen moeten worden. In het begin kan het zo zijn dat de werkzaamheden verdeeld worden onder andere medewerkers binnen de organisatie. Hierbij is het echter belangrijk om de werkdruk voor deze medewerkers goed in de gaten te houden. Als een medewerker langdurig ziek is, is dat eigenlijk vaak geen haalbare kaart. Er is vervanging nodig. En er nu gekozen wordt voor het inzetten van een uitzendkracht, oproepkracht of een nieuwe medewerker aannemen ter vervanging van de zieke medewerker: de kosten voor deze vervanging zullen veelal gelijk zijn aan of hoger zijn dan de loonkosten van de zieke medewerker.

Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten
whitepaper

Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten

Download whitepaper

Verzuimbegeleiding

Als een medewerker kort ziek is, door bijvoorbeeld een griepje, dan is er meestal niet heel veel aan de hand en verschijnt de medewerker snel weer op de werkvloer. Als er sprake is van langdurige ziekte, zal er verzuimbegeleiding ingezet worden. Een werkgever wil immers de medewerker zo goed mogelijk begeleiden én een medewerker heeft ook recht op verzuimbegeleiding. Een bedrijfsarts of arbodienst kan hierbij goed helpen en inschatten welke begeleiding de medewerker nodig heeft om te herstellen. Samen kan er een plan van aanpak gemaakt worden en, wanneer de tijd rijp is, een re-integratietraject gestart worden. Dat verzuimbegeleiding, een arbodienst en re-integratie kosten met zich meebrengt, zal waarschijnlijk geen verrassing zijn.

Tip

Niets is zo vervelend als wachtlijsten bij specialisten als je zo snel mogelijk zorg nodig hebt. Wil je dat medewerkers kunnen profiteren van wachtlijstbemiddeling? Door de koppeling tussen Loket.nl en Heilbron kunnen medewerkers via het Werknemerloket eenvoudig hun zorgverzekering vergelijken en afsluiten tegen een aantrekkelijke korting. En nog mooier, is dat Heilbron ook direct inzet op wachtlijstbemiddeling bij ziekte. Van wachten wordt niemand beter! En hoe sneller de pijn verzacht kan worden, hoe sneller de medewerker weer op de werkvloer kan verschijnen. Meer weten over zorgverzekeringen afsluiten via Loket.nl? Klik op de button hieronder.

Product- en/of omzetverlies

Waar je misschien niet direct aan denkt, is productie- en/of omzetverlies door een langdurig zieke medewerker. Dit verschilt natuurlijk heel erg per medewerker en welke functie deze medewerker vervult. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat iemand met heel veel inhoudelijke kennis van een product of dienst die het bedrijf aanbiedt al snel een gemis zal zijn en dat dit mogelijk voor de nodige problemen kan zorgen als er verder intern niemand is met dezelfde kennis. Daarnaast kun je jezelf voorstellen dat wanneer bijvoorbeeld één van de verkoopmedewerkers wegvalt i.v.m. ziekte en deze medewerker een ontzettend sociaal persoon is, snel contact legt met potentiële klanten, een band opbouwt en onderhoudt, dit ook best wat nadelige gevolgen kan hebben. Uiteraard kun je de zieke medewerker vervangen, maar houd dan ook zeker rekening met een inwerkperiode en begeleiding tijdens deze inwerkperiode.

Rekenvoorbeeld kosten zieke medewerker

Nu je weet waar de kosten met name in zullen zitten, nemen we je nog even mee in een rekenvoorbeeld.

Voorbeeld: een Floormanager breekt tijdens een val op wintersport zijn pols en been. Wat een pech. Die zit wel even in de lappenmand. Hij zal er zeker twee maanden uit liggen en niet op de werkvloer verschijnen. De Floormanager verdient per maand €3.000,-

In het eerste jaar betaalt de werkgever hem 100% van zijn loon door tijdens ziekte (zoals in cao is vastgelegd). In geval van twee maanden ziekte, moet de werkgever dus in elk geval €6000,- aan loon doorbetalen.

Gemiddeld bedragen de kosten van het verzuim 2,5 keer het loon van de medewerker. Dit bestaat uit loon, kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding en eventuele re-integratiekosten,

Voor de twee maanden verzuim van de Floormanager is een werkgever in totaal circa €15.000,- kwijt.*

*let op: dit is slechts een gemiddelde. Uiteraard kunnen kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding, re-integratiekosten en productieverlies sterk afwijken per situatie.

Bespaar kosten met een verzuimverzekering

Een zieke medewerker kun je uiteraard niet voorkomen. En dat de kosten voor verzuim aardig hoog op kunnen lopen, is nu ook duidelijk. Toch kan een werkgever hier aanzienlijk kosten besparen door een verzuimverzekering af te sluiten. Met een verzuimverzekering dek je de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte. Via Loket.nl kun je ook eenvoudig zo’n verzuimverzekering afsluiten. Meer informatie hierover?