De dagen rondom Kerst en oud & nieuw zijn bij uitstek dagen die veel medewerkers vrij willen zijn. Zo hoeven ze, door de feestdagen, minder verlofdagen op te nemen voor een volle week (of meerdere weken) vakantie. Althans, dat is vaak het geval, maar dit jaar is het anders. Alle feestdagen (beide kerstdagen en nieuwjaarsdag) van de kerstvakantie vallen dit jaar in het weekend. Dit betekent dat medewerkers meer vrije dagen op moeten nemen dan in de jaren hiervoor. Voor werkgevers kan het overigens wel voordelen met zich meebrengen. Benieuwd wat? Dat lees je verderop in dit artikel.   

Is een feestdag eigenlijk wel standaard een vrije dag?

Misschien is dit wel de belangrijkste vraag om mee te starten in dit artikel. Of een feestdag als vrije dag geldt, is niet wettelijk bepaald, maar verschilt per arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of de cao. Staat een feestdag als vrije dag in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of de cao? Dan is de medewerker vrij en wordt het salaris voor die dag doorbetaald. Is dat niet het geval? Dan zal de medewerker een verlofdag op moeten nemen om die dag vrij te zijn.

Tip: een goede communicatie is key als het gaat over feestdagen. De kans is namelijk klein dat je medewerkers de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of cao doorspitten om dit te achterhalen. En daarbij heb je ook te maken met een feestdag als Bevrijdingsdag die bij veel bedrijven alleen als vrije dag geldt in lustrumjaren, wat het verwarrend kan maken voor de medewerker. Daarom als tip: communiceer jaarlijks tijdig voorafgaand aan feestdagen wat je medewerkers kunnen verwachten.

Een krappe bezetting rondom de feestdagen?

Een krappe bezetting rondom de feestdagen is mogelijk dit jaar niet het geval. Aangezien een groot gedeelte van werkend Nederland dit jaar meer vrije dagen op moet nemen om een volledige week (of meerdere weken) rondom de feestdagen vrij te zijn, kan dit afremmend werken. Mogelijk nemen medewerkers hier en daar een dagje vrij, maar een volledige werkweek vrij zijn, kost nu toch wel veel verlofdagen. Dit zou als voordeel kunnen hebben dat niet iedereen dezelfde volledige werkweek vrij neemt en je als werkgever dit jaar dus niet zo hoeft te puzzelen met de bezetting.

Kerstdagen en nieuwjaarsdag in het weekend 2021

Houd wel goed in het achterhoofd dat de kerstdagen én nieuwjaarsdag over twee jaar weer volledig doordeweeks vallen. Dat zou betekenen dat medewerkers die fulltime doordeweeks werken over twee jaar met het opnemen van slechts 3 verlofdagen 10 aaneengesloten dagen vrij zijn (vanaf zaterdag 23 december t/m maandag 1 januari). In zo’n geval kan het zijn dat medewerkers massaal voor die drie dagen verlofaanvragen indienen. En als je als werkgever besluit die dagen wel gewoon geopend of beschikbaar (voor klanten) te zijn, moeten er toch ook medewerkers op de werkvloer verschijnen. Zorg er dan ook voor dat je gebruikmaakt van een overzichtelijke verloftool, waarmee je altijd actueel inzicht hebt in de bezetting en vrije dagen van je medewerkers.

Vergemakkelijk de verlofadministratie binnen jouw bedrijf

Met de verlofapp van Loket.nl maak je de verlofregistratie van je bedrijf wel heel eenvoudig. Je houdt verlof-saldi van al je medewerkers bij, haakt de juiste personen aan voor digitale goedkeuring en houdt inzicht in de bezetting door een overzichtelijke verlofkalender. Zo ben je minder tijd aan de vrije tijd van je medewerkers.

Gebruik dit jaar om verlofstuwmeren af te bouwen

Is er binnen jouw bedrijf sprake van verlofstuwmeren bij je medewerkers? Vervelend. De kans is groot dat je deze verlofstuwmeren graag wil afbouwen. Mogelijk kun je medewerkers dit jaar stimuleren om eind december vrij te nemen, uiteraard als het in de planning van het bedrijf past én nog belangrijker: als de medewerker het ook fijn vindt om in deze periode vrij te zijn. Aangezien er dit jaar meer vrije dagen nodig zijn om rond de feestdagen vrij te zijn, betekent dat dus ook het openstaande verlofsaldo sneller afgebouwd wordt wanneer de medewerker vrij neemt.

Let wel goed op: je mag een medewerker nooit verplichten om vrij te nemen. Bespreek dit dan ook goed met je medewerker(s).

Heb jij eigenlijk geen idee van de huidige openstaande verlof-saldi van je medewerkers? In verschillende HR- en salarisapplicaties, zoals Loket.nl, kun je met een druk op de knop de huidige verlof-saldi raadplegen en dit gebruiken als stuurinformatie.

Wist je trouwens…

Dat de kerstdagen en nieuwjaarsdag dit jaar niet alleen nadelig vallen voor medewerkers die doordeweeks werken. Medewerkers die normaal gesproken (met regelmaat) in het weekend werken én daarvoor weekendtoeslag ontvangen, zullen misschien ook wel balen. Je kunt namelijk niet weekendtoeslag én feestdagentoeslag geven. Het is dus maar één van de twee. Toch jammer voor de medewerker. Ook hierin geldt: communicatie is key. Het zou zonde zijn als een medewerker in de veronderstelling is dat hij of zij beide toeslagen ontvangt.