Sinds 1 januari 2020 heeft een medewerker vanaf de eerste dag vanaf de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit staat vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De hoogte van deze transitievergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris én de duur dat medewerker in dienst is geweest. Een medewerker ontvangt namelijk 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar, geteld vanaf de eerste werkdag. Meer informatie over de berekening van de transitievergoeding vind je in onze kennisbank.

Zit een medewerker nog in de proeftijd? Ook dan zal hij bij ontslag een transitievergoeding ontvangen. Is een medewerker al heel lang in dienst, verdient hij een goed salaris en is er sprake van ontslag? Dan kan de transitievergoeding al snel een flink bedrag zijn. De wet maximeert dit bedrag echter, zodat de transitievergoeding nooit boven een bepaald bedrag uit kan en mag komen.

Maximumbedrag transitievergoeding 2021

In 2020 was het maximumbedrag van de transitievergoeding €83.000,- . Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast. Deze aanpassing is op basis van de ontwikkeling van contractlonen. In de Macro-Economische Verkenning maakt het Centraal Planbureau ieder jaar een inschatting van de ontwikkeling van de contractlonen. De ontwikkeling van contractlonen voor 2021 is geraamd op 1,4%. Dit leidt, na afronding, tot een bedrag van €84.000,-.