Het aantal ziekmeldingen door corona daalde al tijden flink. We waren weer nét op het niveau van ziekmeldingen van voor de coronacrisis (bron ArboNed en HumanCapitalCare), maar de inhaalslag is inmiddels alweer begonnen. Waar virologen eerder aangaven dat corona in de lente en zomerperiode minder vaak voorkomt, lijkt dit nu toch een andere wending te krijgen. Werkgevers hebben nog nooit zo’n hoog ziekteverzuim gehad als in de afgelopen twee jaar en het einde lijkt nog niet in zicht.

Ziekmeldingen door corona in 2022

Nu het aantal ziekmeldingen door corona weer begint op te lopen, gaan we terug naar een voor ons allen bekende periode. Waar het een paar maanden geleden nog wat minder op de voorgrond was en de maatregelen waar we allemaal mee te maken hadden, werden neergelegd door de overheid, lijkt dit herstel van korte duur.

Een nieuwe coronagolf is in aantocht en dat levert veel problemen op de werkvloer. Er is afgelopen week zelfs al gezegd dat de nieuwe coronagolf is begonnen. Zieke medewerkers zijn voor beide partijen erg vervelend. Als werkgever kan de timing nu nog eens extra stress met zich meebrengen met het oog op de zomervakantie. Het kan bij enkele dagen klachten en quarantaine blijven, maar het kan ook goed mogelijk zijn dat medewerkers langere tijd ziek zijn en hiervan echt moeten herstellen.

ziekmeldingen door corona stijgen weer

Overbelasting medewerkers door ziekteverzuim

Doordat een gedeelte van zieke medewerkers die te maken hebben gehad met corona tijdelijk kunnen uitvallen, moeten de resterende medewerkers op het werk nog wel zorgen dat het werkproces in gang blijft. Dit kan ervoor zorgen dat de werkdruk oploopt en mensen hierop reageren door middel van stressklachten dat kan leiden tot overbelasting. Het is dan ook goed dat je als werkgever oog blijft houden op de situatie die zich voordoet en niet alleen aandacht hebt voor de zieke medewerkers, maar ook de medewerkers die overwerkt dreigen te raken. Door kritisch te kijken naar de werkzaamheden die echt uitgevoerd moeten worden en hetgeen nog even uitgesteld kan worden, kan overbelasting van de medewerkers voorkomen worden. Zo heb je als werkgever toch nog enigszins invloed op het ziekteverzuim en voorkom je nog meer ziekmeldingen.

Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten
whitepaper

Een zieke medewerker? 5 aandachtspunten

Download whitepaper

Medewerkers die voor langere tijd afwezig zijn

Medewerkers die in het Long-Covid krijgen, hebben voor een lange(re) periode last van lichamelijke- maar soms ook psychische klachten. Het gaat hierbij om een kleinere groep, maar het aantal verzuimdagen kan in zo’n geval wel flink oplopen. Het is goed om hier als werkgever op in te spelen door de zieke medewerkers goed te ondersteunen in hun ziekteproces en opbouwproces op het werk. Bij een ieder is het goed te kijken naar de individuele mogelijkheden. Een goede communicatie hierin is van groot belang.