Koppelen – Van test naar productie

Wanneer de koppeling gerealiseerd en getest is, is stap 2 afgerond. Bij stap 3 brengen we de koppeling naar productie. Om dit te kunnen doen hebben we de volgende gegevens van je nodig:

  • Een naam voor de aan te maken webservicepartij. De naam is de waarde die de gebruiker ziet bij het inrichten van een webservicegebruiker. Meestal wordt hier de naam van de software of software leverancier gebruikt.
  • Een lijst van de webservice functie welke nodig zijn om de koppeling te doen werken. In het geval van de List functie moet ook vermeld worden welke entiteiten (bijvoorbeeld: Werkgever, Dienstverband, Persoon. zie documentatie) toegankelijk moeten zijn.
    In het kader van de privacy leveren wij standaard geen BSN uit. Wil je dit gegeven toch ontvangen? Dan ontvangen wij hiervoor graag een uitgebreide motivatie.
  • We willen onze klanten graag goed informeren over deze koppeling. Graag ontvangen wij het formulier Aanvraag informatie koppelpartijen volledig ingevuld retour en een logo in EPS en PNG/JPEG. Op dit formulier kun je ook aangeven van welke webservice functies je gebruikt wilt maken.
  • Als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen we graag een samenwerkingsovereenkomst met jouw organisatie sluiten. Wil je deze ondertekenen en retour sturen?

Deze informatie en ondertekende samenwerkingsovereenkomst kun je eenvoudig naar ons toesturen via api@loket.nl.

Na ontvangst van bovenstaande gegevens, kunnen wij deze koppeling naar de productieomgeving brengen. Dit doen we bij de eerstvolgende oplevering en kan dus enige tijd in beslag nemen. Loket.nl zorgt ervoor dat een gebruiker die aan de webservicepartij is gekoppeld alleen de webservicefuncties kan gebruiken waartoe de ingestelde webservicepartij gerechtigd is.