Koppelen – Van test naar productie

Wanneer de koppeling gerealiseerd en getest is, is stap 2 afgerond. Bij stap 3 brengen we de koppeling naar productie. Om dit te kunnen doen hebben we de volgende gegevens van je nodig:

  • We willen onze klanten graag goed informeren over deze koppeling. Graag ontvangen wij het formulier Aanvraag informatie koppelpartijen volledig ingevuld retour en een logo in EPS en PNG/JPEG. Op dit formulier kun je ook aangeven van welke webservice functies je gebruikt wilt maken.
  • Als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming willen we graag een samenwerkingsovereenkomst met jouw organisatie sluiten. Wil je deze ondertekenen en retour sturen?

Deze informatie en ondertekende samenwerkingsovereenkomst kun je eenvoudig naar ons toesturen via api@loket.nl.

Na ontvangst van bovenstaande gegevens, kunnen wij deze koppeling naar de productieomgeving brengen.

Medewerkers
954.342