Privacyverklaring Van Spaendonck Loket

Van Spaendonck Loket, onderdeel van Van Spaendonck Groep, regelt HR- en salarisadministratie voor het MKB in Nederland.

Om deze diensten te verlenen verwerkt Van Spaendonck Loket gegevens van ondernemers en personen. Bescherming van de privacy is hierbij van essentieel belang: vertrouwen in dienstverlening is cruciaal. Om deze reden behandelt Van Spaendonck Loket persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit privacywetgeving in acht worden genomen. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden gedaan door Van Spaendonck Loket. Dit houdt bijvoorbeeld de verwerking in bij het gebruikmaken van de website, maar ook de verwerkingen die worden gedaan bij de werkzaamheden van Van Spaendonck Loket. Het waarborgen van de veiligheid van alle persoonsgegevens die verwerkt worden, is voor Van Spaendonck Loket van groot belang.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Van Spaendonck Loket?

Er zijn verschillende momenten waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Hier volgt een overzicht over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Het bezoeken van de website

Bij het bezoeken van de website kunnen aan de hand van cookies persoonsgegevens worden verwerkt. Een gedeelte hiervan is zodat er gebruik gemaakt kan worden van de website. Hiervoor worden de netwerk interacties en IP-gegevens verwerkt. Een gedeelte van de cookies wordt gebruikt om de ervaring van de websitegebruiker te optimaliseren. Hiervoor wordt het klikgedrag en de browsetijd van de gebruiker verwerkt. Voor de optionele cookies wordt expliciet toestemming gevraagd.

Dienstverlening

Bij de dienstverlening is het voor de verwerking belangrijk om te weten welke relatie jij hebt ten opzichte van Van Spaendonck Loket. 

Ben je een administratie- of accountantskantoor dat gebruik maakt van de diensten van Van Spaendonck Loket? 

Dan ben je een directe klant. Voor het beheren en onderhouden van de klantrelatie worden persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan e-mailadressen, namen, telefoonnummers en handtekeningen. De verwerking van deze persoonsgegevens is van belang voor het uitvoeren van de diensten. Het verwerken van de persoonsgegevens gebeurt zolang je klant bent.

Gebruikt het administratie- of accountantskantoor van jouw werkgever de diensten van Van Spaendonck Loket? 

Dan is Van Spaendonck Loket een sub-verwerker van jouw gegevens. Wat houd dit in? 

In eerste instantie is de werkgever de verwerker van de persoonsgegevens. Deze werkgever heeft de salarisverwerking uitbesteed aan een accountantskantoor of administratiekantoor. Deze gebruikt de software van Loket om dit te doen. 

Van Spaendonck Loket ontvangt van de persoonsgegevens van het administratie- of accountantskantoor waar jouw werkgever bij is aangesloten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Van Spaendonck Loket zolang het administratie- of accountantskantoor van jouw werkgever klant is bij Van Spaendonck Loket.

Het gaat dan over de volgende persoonsgegevens: 

Absentie- of aanwezigheidsgegevens en verlofdagen Datum uitdiensttreding Huwelijkse staat Privéadres
Academische cijferlijst Detailgegevens sollicitatie Inkomstenbelasting Referenties of antecedentenonder-zoek
Accountnummer Device ID Kantoorlocatie Reisgeschiedenis
Achternaam Directe manager Kenteken Salaris-/ loonverwachtingen
Arbeidsongeschiktheids-claims Disciplinaire maatregelen Loonheffingskorting Schooldiploma’s
Arbeidsuren Functietitel/rol Nationaal identificatienummer (BSN, RRN) Telefoonnummers
Bedrijf/firma Geboortedatum Nationaliteit Uittredingsgesprek en opmerkingen
Bedrijfsunit/-afdeling Gegevens over subsidies en uitkeringen Onkostengegevens Verlofaanvraag
Contracttype Gegevens over vergoedingen Opleiding en training Verlofbeoordeling
Datum indiensttreding Geslacht Prestatiebeoordeling Voornaam

Het krijgen van een nieuwsbrief

Mocht je ingeschreven zijn voor een nieuwsbrief, dan zijn er persoonsgegevens die verwerkt worden om deze nieuwsbrief te kunnen versturen. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verwerkt zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

Bezoekersregistratie van het ondernemingshuis

Bezoekers van het kantoorgebouw (ondernemingshuis) van Van Spaendonck Loket worden geregistreerd ten behoeve van de veiligheid van het ondernemingshuis. Hiervoor worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, bedrijf en tijdstip van aan- en afmelding. Deze persoonsgegevens worden elke dag opgeschoond. 

Het solliciteren

Wanneer je reageert op één van onze vacatures of indien je een open sollicitatie hebt gestuurd, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV, motivatiebrief, salarisindicatie, referentie en overige informatie die je aan ons stuurt in het kader van de sollicitatie. Deze persoonsgegevens worden één maand bewaard. Wanneer je daarvoor toestemming geeft, bewaren wij de persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatie maximaal 1 jaar.

Anonimiseren van Persoonsgegevens

Van Spaendonck Loket kan de persoonsgegevens die het verkrijgt bij de hiervoor benoemde verwerkingsactiviteiten anonimiseren. Dit betekent dat de oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens zodanig anoniem gemaakt zijn, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van de gegevens. De geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke- en/of statische doeleinden.

Doeleinden

Van Spaendonck Loket verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven;
 2. Het beheren van relaties met (potentiële) klanten;
 3. Het ter beschikking stellen van white papers en degelijke;
 4. Het ter beschikking stellen van webinars;
 5. Het faciliteren van salarisadministratie systemen; 
 6. Het faciliteren van verlofadministratie systemen;
 7. Het faciliteren van overige personeelsadministratie; 
 8. Het faciliteren van klantenservice werkzaamheden; 
 9. Optimaliseren van de website;
 10. Voor marketing en het doen van Marktonderzoek; en
 11. Statistisch en wetenschappelijk doeleinden.

Delen persoonsgegevens met derden

Van Spaendonck Loket deelt persoonsgegevens met partijen die namens Van Spaendonck Loket bepaalde diensten uitvoeren en als sub-verwerker namens Van Spaendonck Loket persoonsgegevens verwerken. Van Spaendonck Loket maakt bijvoorbeeld gebruik van een externe partij voor het hosten van de website en het versturen van nieuwsbrieven. Hieronder volgt een lijst van sub-verwerkers die Van Spaendonck Loket gebruikt bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Welke derde partij Welke activiteit Voor welk doeleind Welke regio
Hubspot Nieuwsbrieven Marketing EER (Duitsland)
Salesforce CRM Verkoop EER (Ierland)
Copilot Doorsturen Leads Marketing EER (Nederland)
WebinarGeek Webinar Marketing EER (Nederland)
Van Spaendonck Development Ontwikkeling Salarisadministratie en Verlofadministratie EER (Nederland)
Google Google analytics Optimaliseren van website, Marketing & Marktonderzoek EER (Ierland)
Zendesk Helpdesk Support EER (Duitsland/Ierland)
Eva Solutions Bezoekersregistratie op kantoor Veiligheid EER (Nederland)
Tool2Match Solliciteren Sollicitatieprocedure EER (Nederland)
Microsoft Dataopslag Opslag EER (Nederland/Ierland)
Exact Facturen Facturering EER (Nederland)
Cookiebot Cookieactiviteiten Marketing EER
ActiveCampaign Nieuwsbrieven Marketing & Marktonderzoek Verenigde Staten (SCC afgesloten DPF Active)

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Van Spaendonck Loket vindt jouw privacy belangrijk. Daarom willen wij jou graag wijzen op de verschillende rechten in het kader van de privacywetgeving. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten vernietigen. Daarnaast heb je het recht om de gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Spaendonck Loket. Tot slot heb je het recht om jouw gegevens over te laten dragen aan anderen. Soms kan het zijn dat een wettelijke verplichting zich verzet tegen bovenstaande rechten. In dat geval informeren wij je hierover. 

Rechten uitoefenen

Indien je jouw rechten wil inroepen, kun je hiervoor schriftelijk contact opnemen met Van Spaendonck Loket via compliance@vanspaendonck.nl

Van Spaendonck Loket als sub-verwerker

Zoals eerder vermeld is Van Spaendonck Loket sub-verwerker van jouw persoonsgegevens indien jouw werkgever gebruik maakt van een administratie- of accountantskantoor dat Van Spaendonck Loket als leverancier gebruikt. Indien je jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens wil uitoefenen, neem dan contact op met je werkgever. 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Binnen Van Spaendonck Loket hebben wij verschillende technische- en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken worden beschermd tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang. Deze verschillende maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Vragen

Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens of over de beveiliging van jouw persoonsgegevens? Dan kunnen deze worden gesteld via compliance@vanspaendonck.nl.

Klachten

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door een e-mail te versturen naar compliance@vanspaendonck.nl. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Salarisadministratie - Brochure Loket.nl accountantskantoren

Meer weten over Loket.nl?

Download de brochure