absentiemanager logo
Effectieve reductie van het ziekteverzuim
Absentiemanager is een uitgebreide online applicatie voor verzuimregistratie en verzuimbeheer. Elke nacht worden de werknemergegevens automatisch gesynchroniseerd tussen Loket.nl en Absentmanager.

 

Gebruikers kunnen desgewenst hun ziek- en hersteldmeldingen in Loket.nl registreren. Deze worden dan automatisch in Absentiemanager opgenomen en doorgezonden naar de verzuimbeheeromgeving van de accountant of een regionale arbodienstverlener. Inmiddels bieden een groeiend aantal accountants (die werken met Loket.nl) verzuimbegeleidingsdiensten aan op basis van de koppeling en profiteren circa 1.500 bedrijven met meer dan 20.000 werknemers van deze succesvolle integratie van salaris- , HRM- en verzuimfunctionaliteit.

Wat biedt deze koppeling
Automatisch exporteren van werknemer- ( inclusief ziek- en herstelmeldingen) en werkgevergegevens uit Loket.nl naar Absentiemanager.
Type Koppeling
Webservice
Over het bedrijf achter deze koppeling
Cymax e-Products BV (handelend onder de naam Absentiemanager) is sinds 2003 de ontwikkelaar en distributeur van hoogwaardige applicaties voor verzuimmanagement. Absentiemanager ondersteunt  klanten in hun streven naar optimaal beheer van hun ziekteverzuim en reductie van verzuimkosten.  Zonder de verhoudingen met medewerkers en hun welzijn en privacybescherming aan te willen tasten.

Activeren van deze koppeling
Het accountants- of administratiekantoor kan deze koppeling voor de werkgever activeren.
Bekijk ook eens
Comandi

Een uniek instrument waarmee je sturing geeft aan je organisatie.

Dataspace

Dataspace help haar klanten om documentlogistiek nog beter te organiseren. Dit wordt gedaan middels advisering, digitalisering en archiefopslag.

Intelly

Intelly is het digitale hart van jouw onderneming voor zowel administratie als voor de ondersteunende bedrijfsprocessen.

Koppeling PersoneelsSysteem