logo-absentiemanager1

Type koppeling:
webservice

Wat biedt deze koppeling:
Automatisch exporteren van werknemer- ( inclusief ziek- en herstelmeldingen) en werkgevergegevens uit loket.nl naar Absentiemanager

Effectieve reductie van het ziekteverzuim

Absentiemanager is een uitgebreide online applicatie voor verzuimregistratie en verzuimbeheer. Elke nacht worden de werknemergegevens automatisch gesynchroniseerd tussen Loket.nl en Absentmanager.

Gebruikers kunnen desgewenst hun ziek- en hersteldmeldingen in loket.nl registreren. Deze worden dan automatisch in Absentiemanager opgenomen en doorgezonden naar de verzuimbeheeromgeving van de loket.nl accountant of een regionale arbodienstverlener. Inmiddels bieden een groeiend aantal loket.nl accountants verzuimbegeleidingsdiensten op basis van de koppeling aan en profiteren circa 1.500 bedrijven met meer dan 20.000 werknemers van deze succesvolle integratie van salaris- , HRM- en verzuimfunctionaliteit.

Over de organisatie

Cymax e-Products BV (handelend onder de naam Absentiemanager) is sind 2003 de ontwikkelaar en distributeur van hoogwaardige applicaties voor verzuimmanagement.
Wij ondersteunen onze klanten in hun streven naar optimaal beheer van hun ziekteverzuim en reductie van verzuimkosten.  Zonder de verhoudingen met medewerkers en hun welzijn en privacybescherming aan te willen tasten..

Wij begrijpen dit. Want wij zijn klantgerichte, toegankelijke en flexibele meedenkers met maar één doel: het onderhouden van jarenlange vruchtbare relaties met onze klanten en partners.

Triple win voor de horeca

Nostradamus, Absentiemanager en loket.nl introduceren gezamenlijk een krachtige oplossing voor de horecasector. De mooie samenwerking tussen deze drie ondernemingen biedt de horecaondernemer een naadloze uitwisseling van gegevens over verzuim, planning, uren, personeel en salaris.