Vandaag is het Internationale Vrouwendag. En op een dag als vandaag hebben we extra aandacht voor de loonkloof. Dit fenomeen blijft een belangrijk onderwerp van discussie, omdat het aantoont dat vrouwen over het algemeen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Per functie lopen deze verschillen echter flink uiteen. In 8 van de 10 meest voorkomende functies zijn het mannen die meer verdienen. Het verschil varieert van 3,7% voor een administratieve medewerker tot bijvoorbeeld 14,3% voor een magazijnmedewerker. Dit blijkt uit een onderzoek van Van Spaendonck op basis van 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket.nl.

Veranderingen loonkloof sinds 2022

Voor dezelfde 10 functies bedroeg in 2022 en 2023 de gemiddelde loonkloof ongeveer 6%. Tevens wijst de data uit dat de gemiddelde loonstijgingen voor mannen en vrouwen in het afgelopen jaar vrijwel gelijk waren. Toch zijn daar wel aanzienlijke variaties per functie te zien. Zo verdienden mannelijke verkoopmedewerkers in 2022 gemiddeld nog 9,5% meer dan hun vrouwelijke collega’s in dezelfde functie. In 2023 nam dit verschil af tot 7,2%.

Aandeel man-vrouw nooit gelijk

Wat ook opvallend is binnen de top 10 functies, is dat het aandeel mannen en vrouwen nooit gelijk is. De loonkloof wisselt per functie sterk en mannen en vrouwen zijn vaak niet evenredig verdeeld over functies. Daarnaast worden bepaalde functies beter betaald dan andere functies. Het is dan ook interessant om de loonkloof per functie te onderzoeken. Dan wordt het een stuk concreter hoe de loonkloof er echt uitziet.  

Hoger salaris voor ‘mannenberoepen’

Een interessante uitkomst, is dat het gemiddelde salaris bij beroepen waar overwegend mannen werken, hoger ligt dan bij ‘vrouwenberoepen’. Dat is natuurlijk evengoed een onderdeel van de loonkloof. We zien daarnaast dat vrouwen in de top 10 ‘vrouwenberoepen’ gemiddeld 8% meer verdienen dan de weinige mannen met hetzelfde beroep. Denk hierbij aan een beroep als secretaresse. Als het gaat om de top 10 ‘mannenberoepen’ geldt hetzelfde. De mannen met zo’n ‘mannenberoep’ verdienen gemiddeld zelfs 16% meer dan de weinig vrouwen met hetzelfde beroep. Denk hierbij aan een beroep als monteur.

Toenemende loonkloof naarmate leeftijd stijgt

Als het gaat om de loonkloof per leeftijd, zie je dat de loonkloof bij jongeren nog relatief laag is. Bij jongeren tot 27 jaar is de loonkloof namelijk 3,4%. Bekijken we de leeftijdscategorie 54-59 jaar dan loopt de loonkloof op tot wel 24,7%.

Vrouwen vinden werksfeer bijna net zo belangrijk als salaris

Is een goed salaris eigenlijk tegenwoordig nog wel de belangrijkste motivator voor medewerkers? Of zit het hem ook in andere dingen, zoals de sfeer op de werkvloer? En liggen mannen en vrouwen daarin op één lijn? Het blijkt dat zowel mannen als vrouwen nog altijd veel belang hechten aan een goed salaris bij het selecteren van een werkgever. Maar liefst 55,4% van de mannen en 50,1% van de vrouwen beschouwen een goed salaris namelijk als het belangrijkste criterium. Interessant genoeg blijkt dat vrouwen (47,5%) bijna evenveel waarde hechten aan de werksfeer. Voor mannen ligt dit percentage iets lager, namelijk 39,2%.