Waarom is Robin in het leven geroepen en hoe Robin de gebruikers van Loket.nl om hun HR- en salarisadministratie te vereenvoudigen en te optimaliseren?

Met Robin willen we de gebruikers van Loket.nl helpen met hun HR- en salarisadministratie door snel en eenvoudig antwoord te geven op hun vragen. Robin kan vragen beantwoorden over de werking van Loket.nl, maar ook over de wet- en regelgeving die van toepassing is op de salarisverwerking. Zo kunnen gebruikers hun werk efficiënter en zelfstandiger uitvoeren, omdat er minder tijd en moeite besteed hoeft te worden aan het zoeken naar informatie of het raadplegen van experts. Bovendien hoeven de gebruikers van Loket.nl niet meer te wachten op antwoord van de vragen, want Robin geeft direct en 24/7 antwoord.

Hoe is Robin ontworpen en gebouwd met behulp van de nieuwste technologieën en AI-diensten?

Robin is ontworpen en gebouwd met behulp van de nieuwste technologieën en AI-diensten van Microsoft Azure. Robin maakt gebruik van het Azure openAI ChatGPT-4 model. Dit is een krachtig neuraal netwerk dat in staat is om natuurlijke taal te genereren en te begrijpen. Dit model is getraind en aangepast aan het HR- en salarisadministratie domein. Daarom beschikt Robin over een specifieke kennis van de wet- en regelgeving én de werking van Loket.nl. Hiervoor maakt Robin onder andere gebruik van Azure Cognitive Search, een service die het mogelijk maakt om gestructureerde en ongestructureerde data te doorzoeken en te analyseren. Met deze service kan Robin het Handboek Loonheffingen en andere relevante documenten indexeren en raadplegen om vragen van gebruikers te beantwoorden. Robin combineert dus de algemene- en de domein specifieke kennis om gebruikers zo goed mogelijk te helpen.

Wat maakt Robin uniek en innovatief ten opzichte van andere chatbots in de markt?

Robin is in geïntegreerd in Loket.nl en is dan ook niet zomaar een chatbot. Dit geeft een heel stel unieke mogelijkheden. Robin heeft hierdoor bijvoorbeeld meer weet van de context waarin een vraag gesteld wordt, de werkgever/werknemer waar de gebruiker zich in de applicatie bevindt of de cao die in dit specifieke geval van toepassing is. Dit maakt Robin een échte digitale assistent.

Hoe maakt Robin gebruik van een innovatieve methodiek om natuurlijke taal te begrijpen en te verwerken? Hoe heet deze methodiek en wat houdt het in?

Dat is een technisch verhaal, maar ik zal het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Een LLM in AI is een groot taalmodel dat kunstmatige intelligentie gebruikt om taal te begrijpen en te genereren. Een LLM kan complexe taken met betrekking tot taal uitvoeren, zoals tekstgeneratie, tekstclassificatie, vraag- en antwoordsystemen en vertalingen tussen talen. Een LLM is gebaseerd op neurale netwerken en is getraind op enorme hoeveelheden tekst. Het kan dan ook context begrijpen en patronen en relaties tussen woorden en zinnen herkennen.

ChatGPT is een voorbeeld van een LLM die gebruikt wordt voor generatieve AI en is de basis van Robin. ChatGPT staat voor Chatbot Generatieve Pre-trained Transformer. Robin is gebaseerd op het GPT-4 taalmodel, een computer algoritme dat natuurlijke taalinvoer verwerkt en het volgende woord voorspelt op basis van wat het al gezien heeft. Vervolgens wordt het volgende woord voorspeld, en het volgende woord, en zo verder tot het antwoord compleet is. ChatGPT kan gebruikt worden om menselijke gesprekken te voeren met gebruikers. ChatGPT is dan ook een toepassing van een LLM in generatieve AI.

Hoe leert Robin van de interacties met de gebruikers en hoe past het zich aan hun behoeften en voorkeuren aan?

Laat ik vooropstellen dat Robin continu leert en steeds slimmer wordt. Robin leert bijvoorbeeld van interacties met gebruikers door middel van reinforcement learning, een techniek die het mogelijk maakt om het gedrag van een AI-agent te optimaliseren op basis van de beloningen of straffen die het ontvangt. Robin ontvangt beloningen of straffen op basis van de feedback die de gebruikers geven, zoals het beoordelen van de antwoorden. Ook wordt Robin door interne mensen van uitgebreide feedback voorzien. Robin gebruikt deze feedback om kennis en vaardigheden te verbeteren én om zich aan te passen aan de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Zo kan Robin over een tijdje een steeds betere én gerichtere service bieden.

Developer Mark Bosch vertelt over de reis van Robin
Developer Mark Bosch

Hoe wordt de kwaliteit en de veiligheid van Robin gegarandeerd en welke normen en richtlijnen worden er nageleefd?

Veiligheid staat bij Loket.nl centraal. Dat zie je dan ook terug in Robin. De kwaliteit en de veiligheid van Robin worden gegarandeerd door verschillende maatregelen en procedures die worden toegepast tijdens het ontwerp, de bouw, en het gebruik van de assistent. Robin voldoet aan de strenge normen en richtlijnen die gelden voor de HR- en salarisadministratie, zoals de AVG.

Robin houdt ook rekening met de ethische en sociale aspecten van het gebruik van AI, zoals de transparantie en de privacy. De gesprekken die met Robin gevoerd worden verlaten Europese landgrenzen niet en worden ook niet door Microsoft of OpenAI gebruikt in het verder trainen van hun modellen, dit betekent dat geen 3th parties toegang hebben tot het model/training data waarmee Robin is opgebouwd.

Hoe ziet het ontwikkelproces van Robin eruit en welke tools en technieken worden er gebruikt om de chatbot te testen en te verbeteren?

Het ontwikkelproces van Robin bestaat uit verschillende fasen, die worden uitgevoerd volgens de agile methodologie. Deze methodologie houdt in dat het project wordt opgedeeld in kleine en haalbare doelen, die in korte en iteratieve cycli worden gerealiseerd en getest. Het ontwikkelproces van Robin omvat onderstaande fases.

  • Analyse: in deze fase wordt er gekeken naar de behoeften van de gebruikers en wordt de scope van de volgende iteratie van Robin vastgesteld.
  • Ontwerp: in deze fase wordt de architectuur en de functionaliteit van Robin bepaald. De data en de kennis die nodig zijn voor de nieuwe functionaliteiten worden verzameld en gestructureerd.
  • Bouw: in deze fase wordt de uitbreiding van Robin gebouwd met behulp van het Azure openAI ChatGPT-4 model en de Azure Cognitive Search service. Ook wordt de assistent getraind en aangepast om aan de nieuwe wensen te kunnen voldoen.
  • Test: in deze fase wordt Robin getest en gevalideerd door middel van verschillende tools en technieken, op het laagste niveau wordt de ruwe werking van de code gevalideerd door unit testing. Daarna wordt er met behulp van een zo grootmogelijke set aan voorbeeld vraag/antwoorden een initiële feedback/leer iteratie gedaan.
  • Implementatie: in deze fase worden de nieuwe mogelijkheden van Robin geïmplementeerd en geïntegreerd in het Loket.nl platform, zodat gebruikers hier vervolgens optimaal gebruik van kunnen maken.
  • Optimalisatie: in deze fase wordt Robin voortdurend gemonitord en geëvalueerd. De feedback die Robin ontvangt van gebruikers wordt gebruikt om Robin te laten leren en verdere verbeterslagen te maken.

Hoe ervaar je de samenwerking met Microsoft Azure en wat zijn de voordelen van dit platform voor Robin?

Robin is ontwikkeld met behulp van het Microsoft Azure platform, dat een reeks van cloud computing en AI-diensten biedt. Microsoft Azure heeft verschillende voordelen voor Robin. Ik noem de voordelen graag voor je op.

  • Veiligheid: Microsoft Azure zorgt voor een hoge mate van beveiliging en privacy voor de gegevens van en de communicatie met Robin. Microsoft Azure voldoet aan de strenge normen en regels die gelden voor de cloud computing en de AI-diensten, zoals de ISO 27001, de GDPR. Aangezien ook de rest van onze infrastructuur in Azure draait, hoeft er ook geen data ons netwerk te verlaten.
  • Betrouwbaarheid: Microsoft Azure zorgt voor een hoge mate van beschikbaarheid en stabiliteit voor de werking van Robin.
  • Schaalbaarheid: Microsoft Azure zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid voor de groei en de ontwikkeling van Robin. Microsoft Azure maakt het mogelijk om de capaciteit en de functionaliteit van Robin eenvoudig en snel te vergroten of te verkleinen, afhankelijk van de vraag en de behoeften van gebruikers. Microsoft Azure maakt het ook mogelijk om Robin makkelijk te integreren met andere Azure diensten of applicaties, die de kwaliteit of de mogelijkheden van Robin kunnen verbeteren.
  • Innovatie: door de nauwe samenwerking tussen Microsoft en OpenAI hebben wij snel toegang tot nieuwste technieken en mogelijkheden van hetOpenAI platform. Die kunnen wij dan weer gebruiken om de kwaliteiten en functionaliteiten van Robin nog verder te optimaliseren.

Wat zijn de grootste uitdagingen en de leukste successen die je hebt meegemaakt tijdens het werken aan Robin?

Het werken aan Robin is een uitdagende en, mede daardoor, een leuke ervaring. De grootste uitdaging is om Robin zo goed mogelijk af te stemmen op het HR- en salarisadministratie domein, wetteksten en het Handboek Loonheffingen. Het is complexe materie vol met regeltjes en uitzonderingen. Een andere uitdaging is om Robin zo natuurlijk en menselijk mogelijk te laten communiceren met de gebruikers. Om deze uitdagingen aan te gaan moet er veel kennis opgedaan worden en is creativiteit verijst en dat maakt het juist zo leuk. Als ik nu zie hoe Robin onze gebruikers ondersteunt, dan geeft me dat veel voldoening. Dat is waar we het voor doen!

Hoe zie je de toekomst van Robin voor je en welke nieuwe functionaliteiten of verbeteringen kunnen we verwachten?

De toekomst van Robin ziet er veelbelovend en spannend uit. Er komen veel nieuwe functionaliteiten en verbeteringen aan. Op de kortere termijn gaan we verdere uitbreiding van kennisgebieden realiseren, zoals bijvoorbeeld de cao’s. Op de iets langere termijn gaan we Robin ook meer vaardigheden leren. Zo zal Robin over een tijdje ook taken kunnen uitvoeren binnen de applicatie Loket.nl. Daarnaast zal Robin straks zelfs meer proactief kunnen samenwerken met de gebruiker, zodat Robin nóg meer een echte assistent wordt.