Als een van je (oud-)medewerkers in aanmerking komt voor een uitkering, kun je de hoogte van die uitkering berekenen aan de hand van zijn of haar dagloon. Het maximum dagloon is het grensbedrag dat het UWV heeft vastgesteld voor de berekening van iemands uitkering. Een medewerker kan dus nooit een hoger bedrag uitgekeerd krijgen dan het maximum dagloon.

Wat is het maximum dagloon 2024? 

Het UWV heeft het maximum dagloon 2024 vastgesteld op € 274,44 bruto (per 1 januari 2024). Dit is een bruto dagloon, dus hierover worden nog belastingen en premies afgedragen. Goed om te weten: het UWV stelt dit maximumbedrag twee keer per jaar vast, op 1 januari en op 1 juli. 

Maximum maandloon 2024

Het UWV heeft het maximum maandloon vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op € 5.969 bruto.

Waarvoor heb je het maximum dagloon nodig? 

Het maximum dagloon speelt een rol bij de berekening van allerlei uitkeringen voor (oud-) werknemers, namelijk uitkeringen die voortvloeien uit de volgende wetten: 

  • Wet arbeid en zorg (WAZO) 
  • Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering (WAO) 
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
  • Werkloosheidswet (WW) 
  • Ziektewet (ZW) 

Je berekent de hoogte van de uitkering op basis van iemands dagloon, maar, zoals gezegd, met die kanttekening dat die uitkering niet hoger mag zijn dan het maximum dagloon zoals het UWV dat heeft bepaald. 

Maximum-dagloon-2024-berekenen

Hoe bereken je iemands dagloon? 

Het maximum dagloon is zoals eerder gezegd een grensbedrag. In de praktijk zul je voor het berekenen van de hoogte van iemands uitkering het daadwerkelijke dagloon moeten berekenen. Hoe doe je dat? 

Er zijn twee manieren om iemands dagloon te berekenen. 

1) dagloon = jaarloon / 261 

Zoals gezegd is het dagloon voor het UWV 1/261ste deel van het jaarloon. Als je dus het jaarloon van je medewerker neemt en dat deelt door 261, dan heb je zijn dagloon. 

2) dagloon = maandloon / 21,75 

Met de berekening van het maximum dagloon in gedachten kun je ook het maandloon nemen en dat delen door 21,75. Dit is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in de maand. Let op: neem altijd de bruto bedragen om het dagloon te berekenen. Het UWV gebruikt het SV-loon (sociale verzekeringsloon) om de hoogte van de uitkering te berekenen. Dat omvat dus ook dingen als:  

  • Vakantiegeld 
  • Dertiende maand 
  • Prestatiebonussen 
  • Ploegentoeslagen 
  • Eindejaarsuitkeringen 

Parttime medewerkers 

Hoe bereken je het dagloon als iemand parttime voor je werkt? In principe geldt precies dezelfde berekening. Ook bij een parttime medewerker deel je het jaarloon door 261 om het dagloon te berekenen. Natuurlijk geldt hier ook het maximum dagloon als grensbedrag voor de hoogte van de uitkering.  

Uitkering aanvragen

Als je een uitkering aanvraagt voor je medewerker, moet je de gegevens over de medewerker invullen die het UWV nodig heeft. Natuurlijk kun je aan de hand van zijn dagloon van tevoren berekenen wat de hoogte van de uitkering zal zijn, maar het UWV zal uiteindelijk het exacte dagloon berekenen en daarmee de definitieve hoogte van de uitkering. Meestal kijkt het UWV hierbij naar het jaar dat voorafgaat aan de uitkeringsaanvraag. 

Voorbeeld: Ziektewet-uitkering

De hoogte van het dagloon helpt je de hoogte van iemands Ziektewet-uitkering te bepalen. Deze uitkering is meestal 70% van iemands dagloon, met een maximum van 70% van het maximum dagloon. Je neemt dus het bruto jaarloon en deelt dat door 261. 

Is dit bedrag lager dan het maximum dagloon? Dan neem je 70% van het daadwerkelijke dagloon van deze medewerker. 

Is het bedrag hoger dan het maximum dagloon? Dan krijgt hij 70% van het maximum dagloon. 

Dezelfde berekening kun je gebruiken als je de hoogte wilt berekenen van andere uitkeringen, zoals de WIA-uitkering. Waar het om gaat is dat je kijkt naar het percentage dat de uitkering uitkeert. Bij een WW-uitkering krijgt een oud-medewerker bijvoorbeeld de eerste twee maanden 75% van zijn maandloon. Daarna is het 70%. Ook hier geldt weer: als de medewerker een dagloon had dat hoger lag dan het wettelijk maximum dagloon, dan krijgt hij eerdergenoemde percentages van het wettelijk maximum dagloon. 

Betaald verlof

Je hebt het dagloon ook nodig om de hoogte van sommige soorten betaald verlof te berekenen, bijvoorbeeld een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit zijn uitkeringen waarbij je medewerker 100% doorbetaald krijgt, tenzij iemands loon hoger is dan het wettelijk toegestane dagloon. 

Uitkering berekenen

Zoals gezegd, bepaalt het UWV de hoogte van iemands uitkering. Maar met behulp van de tools in dit artikel kun je je medewerker helpen van tevoren een idee te krijgen van wat hij bijgestort krijgt als hij een uitkering krijgt. Wel zo goed om te weten wat hij kan verwachten!