Op donderdagmiddag 4 juli ontvingen wij weer een groep Loket.nl enthousiastelingen die samen met onze productexperts willen sparren over nieuwe ontwikkelingen en verdere verbeteringen van de applicatie. Tijdens deze zevende editie van de Loket.nl Insiders staan drie sessies centraal: automatisch verwerken, het toepassen van kunstmatige intelligentie en Cloud document management. Al met al mooie ingrediënten voor een interactieve middag.

Het is goed om te zien dat de eerste twee sessies, over automatisch verwerken en kunstmatige intelligentie elkaar versterkten. De toegevoegde waarde verschuift steeds meer van de administratieve kant naar de signalerings- en advieskant. Centrale vraag van de middag is ook nu weer: hoe kunnen wij kantoren maximaal faciliteren bij deze ontwikkelingen? In dit artikel een korte terugblik.

Automatisch verwerken

In deze sessie staat het automatisch verwerken in Loket.nl centraal. Dit is overigens een sprekend voorbeeld van gezamenlijk ontwikkelen. Vanaf de start is automatisch verwerken samen met klanten ontwikkeld. De Loket.nl Insiders bijeenkomst is een mooi moment om de volgende stappen te bepalen. Samen met Jan Bollen en Maarten van Heijst bespreken de deelnemers hoe de kantoren nu hiermee omgaan en wat ze tegenhoudt om nog meer klanten in het proces op te nemen. De diversiteit in de groep levert een mooie dynamiek op. Een aantal kantoren heeft nog geen enkele klant in het automatische proces opgenomen en andere kantoren verwerken al ruim zeventig procent van alle klanten automatisch.

Tijdens de sessie blijkt dat voornamelijk DGA’s en pensioen BV’s automatisch verwerkt worden en dat kantoren dit graag uit willen breiden naar de werkmaatschappijen. De deelnemers zijn hierin vooral op zoek naar manieren om de controle te kunnen houden en er zeker van te zijn dat het proces goed loopt. Een eerste stap is dat Loket.nl kantoren helpt om inzichtelijk te maken welke klanten op basis van onze data niet of nauwelijks mutatie-gevoelig zijn door het jaar heen.

Kunstmatige intelligentie

In Loket.nl zijn gegevens van bijna één miljoen werknemers vastgelegd. Op basis van gepseudonimiseerde data zijn wij in staat om slimme verbanden te leggen, afwijkingen te constateren en voorspellingen te doen. Ongeveer twee jaar geleden hebben wij bijvoorbeeld met de salarischecker een functionaliteit aan Loket.nl toegevoegd om te kijken of een medewerker marktconform wordt betaald. Ook kunnen we inmiddels met enige zekerheid het risico op vertrek van een medewerker bepalen.

Samen met de deelnemers kijken Michel Cobben en Ewout Kramer naar de huidige functionaliteiten en sparren zij over nieuwe toevoegingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Alle deelnemers delen het belang van deze ontwikkelingen, maar geven ook aan dat het nog ver van de dagelijkse werkelijkheid afstaat. De deelnemers zien de salarischecker graag op meerdere plaatsen terugkomen, zoals bij het invoeren van een sollicitant. Ook bestaat er de wens om de controle op salarissen te doen over het gehele personeelsbestand, zodat je snel kan zien wie wel of niet marktconform betaald wordt. Daarnaast is er behoefte aan uitbreiding van de salarischecker op basis van leeftijd en regio. De deelnemers zien veel toegevoegde waarde in de toepassing van kunstmatige intelligentie om in de toekomst meer en beter te kunnen signaleren en adviseren.

Cloud document management

Qwoater biedt in Loket.nl al enkele jaren een volwaardig cloud document management oplossing aan voor werkgevers en werknemers. Tot op heden is Qwoater alleen bereikbaar vanuit Loket.nl en specifiek gericht op de salarisverwerking. Met ‘QwoaterDirect’ willen wij een volgende stap zetten zodat ook andere collega’s van het kantoor, waaronder HRM adviseurs, toegang kunnen krijgen tot een gedeeld klantdossier. Uiteraard rekening houdend met autorisaties en rechten. Ook zijn we in overleg met andere SaaS leveranciers binnen accountancy om naast Loket.nl een koppeling met Qwoater te realiseren.

In de sessie van Hans Meuffels en Ernesto Lopez Vega is veel feedback opgehaald over uitbreidingen van functionaliteiten in Qwoater. Zo willen gebruikers inzicht krijgen in welke verplichte documenten afwezig zijn in het werkgever- of werknemerdossier, zodat ze op basis hiervan werkgevers kunnen adviseren. Andere veel gehoorde wensen zijn:

  • het toevoegen van de mogelijkheid om eenzelfde document in één keer bij meerdere werkgevers op te kunnen slaan bijvoorbeeld op basis van CAO
  • het vergroten van de signaleringsmogelijkheden op documenten.
  • Toevoegen van een Office add-in zodat vanuit e-mail en Office rechtstreeks documenten in Qwoater opgeslagen kunnen worden.

Een punt van aandacht is de behoefte om de extra functionaliteit rechtstreeks vanuit Loket.nl (Qwoater Extended) beschikbaar te stellen zodat geen nieuwe applicatie nodig is. Vanuit Loket.nl gebruikers werd duidelijk dat het gebruik van een extra applicatie niet de voorkeur heeft en soms onlogisch lijkt. Hoewel technisch een uitdaging nemen we deze feedback mee om de toekomstige dienstverlening verder vorm te geven.Gerelateerde berichten