Samen groeien in de volle breedte

Nieuwe ontwikkelingen en trends volgen elkaar in een rap tempo op. Inhaken op deze ontwikkelingen en ze vertalen naar ons eigen vakgebied, maakt ons werk nog leuker en interessanter. Dit brengt nieuwe kansen met zich mee voor je kantoor en het netwerk daaromheen, maar ook veel onzekerheden. Het wordt belangrijk om samen te zoeken naar een juiste invulling.

We willen je meenemen in de dingen waar we nu mee bezig zijn. Welke ontwikkelingen staan er op de planning? Wat houden deze ontwikkelingen in? En welke keuzes maken we bij deze ontwikkelingen? Het zijn allemaal vragen die belangrijk zijn voor jou, je kantoor en je klanten. Daarom willen we je ook steeds meer gaan meenemen in dit proces, zodat we samen het product gaan creëren.

Eerder zijn wij al gestart met regiobijeenkomsten en de bijeenkomsten ‘Resultaatgericht ontwikkelen’. Tijdens deze regiobijeenkomsten kwamen de ontwikkelingen aan bod en hebben we geïnventariseerd waar wensen liggen. Bij de bijeenkomsten ‘Resultaatgericht ontwikkelen’ sloot een tiental kantoren aan. We hebben tijdens deze sessies kritisch gekeken naar eigen professioneel gedrag, maar ook naar de applicatie van Loket.nl: welke behoefte schuilt er nu echt achter de vraag die een klant neerlegt?

Op korte termijn willen we in ons gerenoveerde pand ook inloopmiddagen voor onze klanten organiseren. Tijdens dit samenkomen willen we je onder het genot van een hapje en drankje bijpraten over de laatste ontwikkelingen van Loket.nl. Op deze manier willen we je steeds meer gaan betrekken bij de ontwikkelingen van Loket.nl, zodat eerste werkbare versies beter aansluiten bij jullie wensen. Wil jij hierbij zijn? Houd dat enthousiasme vast, want we informeren je later over de data van deze inloopmiddagen.