Flinke stijging loonkosten

De directe loonkosten van een minimumloner van 21 jaar of ouder stijgen in 2023 naar ruim €2408,- per maand. Dit ging in 2022 nog om ongeveer €2182 per maand. Ofwel, er is sprake van een stijging van zo’n €226,-.

In deze berekening is geen indexatie meegenomen en is er geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in pensioenen of andere indirecte loonkosten. Ook is er uitgegaan van het toepassen van de loonheffingskorting door medewerkers.

Vooral veel minimumloners in horeca, agrarisch bedrijf en detailhandel

Voor veel werkgevers is deze stijging voelbaar. Zoals al eerder benoemd, geldt dit met name voor de horeca, het agrarisch bedrijf en de detailhandel. Zij zullen er het meest van merken, aangezien deze branches bijna de helft, 47,5% om precies te zijn, van alle medewerkers met het minimumloon in het mkb vertegenwoordigen.

Wat voor effect de stijging van het minimumloon zal hebben op de salarisstructuur is nog niet bekend. Wel kan de impact behoorlijk groot zijn en leiden tot een bredere toename in de kosten voor personeel. Met de eerste verloningen in 2023 zal het effect duidelijker moeten worden.

Gelukkig ook lastenverlichting voor werkgevers

De stijging van het minimumloon komt met name op rekening van de werkgever. Toch hebben we ook te maken met lastenverlichting van het kabinet voor werkgevers. Hierover communiceerden we eerder ook in dit artikel. Deze lastenverlichting zit vooral in een verlaging van de Aof-premie voor kleine werkgevers, een verruiming van de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) en een eenmalige verhoging van het Lage-InkomensVoordeel (LIV), onderdeel van de Wtl, voor 2022 met terugwerkende kracht.

Medewerker met minimumloon gaat netto een stuk meer verdienen

Voor de medewerker met het minimumloon is de stijging wel heel gunstig. In het eerdere onderzoek dat we publiceerden bleek al dat iedere medewerker in Nederland er minimaal 85,- per maand netto op voorruit gaat in 2023. Voor medewerkers met het minimumloon is dit een stuk hoger. Zij gaan er zo’n 200,- netto per maand op voorruit.