Delen waar we bij Loket.nl achter de schermen mee bezig zijn en met gebruikers sparren over de nieuwe features en mogelijkheden: dat stond centraal tijdens de Insider bijeenkomst op 30 september. Tijdens de bijeenkomst werden drie onderwerpen uitvoerig besproken: de pre boarding van een nieuwe medewerker, een startpagina voor de providergebruiker en één inlog URL. Deze keer organiseerden we de bijeenkomst, voor alle zekerheid (omtrent de coronaontwikkelingen), nog in een digitale variant. En eerlijk is eerlijk, digitaal is het soms net wat lastiger om de interactie op te zoeken. Gelukkig was daar tijdens deze bijeenkomst geen sprake van. Onze Insiders deelden proactief hun mening en expertise, waardoor we veel relevante en goede input opgehaald hebben. En daar kunnen wij binnen Loket.nl weer mee aan de slag. In deze blog deel ik (Maarten van Heijst) graag per onderwerp wat belangrijke punten die uit de sessies naar voren gekomen zijn.  

Pre boarding medewerker

Samen met collega Mike Segeren lieten we de Insiders zien hoe ver we zijn met de administratieve pre boarding (zelf onboarding) van een nieuwe medewerker. Deze nieuwe functionaliteit zorgt enerzijds voor een stukje veiligheid en anderzijds voor een stuk gemak. Wanneer er een nieuwe medewerker aangenomen is, kan de werkgever namelijk straks een uitnodiging sturen naar deze nieuwe medewerker om zelf zijn of haar gegevens in te vullen. En dan moet je denken aan gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de HR- en salarisadministratie, zoals een kopie van een identiteitsbewijs, adresgegevens, bankrekeninggegevens, etc. Al deze gegevens worden dan direct veilig opgeslagen in de applicatie. Dit hoeft dus niet meer via mail of per post.

Er kwamen veel enthousiaste reacties op deze nieuwe functionaliteit en natuurlijk ook een aantal goede opmerkingen. En juist die opmerkingen, daar waren we ook naar op zoek. Er werd bijvoorbeeld de behoefte geuit om de loonbelastingverklaring te kunnen toevoegen en dat het handig zou zijn dat een werkgever aan kan geven welke gegevens hij precies wil uitvragen bij de nieuwe medewerker. Daarnaast kwam de vraag of het mogelijk wordt om via deze pre boarding flow een arbeidsovereenkomst digitaal aan te bieden. Er zal in elk geval een duidelijke flow moeten komen waarbij altijd inzichtelijk moet zijn wie welke gegevens wanneer heeft ingevuld.

Deze feedback bespreken we uiteraard verder intern. En aan de hand van de feedback zal onze eerste versie opgeleverd gaan worden.

Pre boarding medewerker

Eén inlog URL

In het voorjaar van 2022 komt er één centrale inlog URL voor alle Loket.nl gebruikers, namelijk login.loket.nl. De kans is groot dat deze link je al bekend voor komt, want het is de URL waarmee je op het nieuwe Loket.nl inlogt. Collega’s Jan Bollen en Andries Verheijden namen Insiders tijdens deze sessie mee in de weg naar één inlog URL en lieten vooral ook de Insiders zelf aan het woord om hun verhalen, feedback en hulpvragen te horen.

Een aantal accountantskantoren heeft de overstap naar de nieuwe versie al gemaakt en verwijzen werkgevers dan ook al door naar deze versie. Zo kunnen werkgevers gebruikmaken van de nieuwste functionaliteiten, zoals het vernieuwde verloningsproces, de klaar-met-muteren-melding en handige verlofoverzichten. Toch zijn er ook heel wat kantoren die zo’n overstap naar de vernieuwde versie spannend vinden en/of de toegevoegde waarde er nog niet van inzien op dit moment.

Tijdens deze sessie zoomen we in op de mening van onze Insiders over dit onderwerp en stellen we nadrukkelijk de vraag hoe wij vanuit Loket.nl kunnen ondersteunen bij het introduceren van de nieuwe versie.

Een aantal Insiders liet horen dat ze de overstap gemaakt hebben en dat ze van werkgevers een heleboel positieve reacties ontvangen hebben. Deze groep Insiders geeft aan dat hun klanten de nieuwe versie eigenlijk als vanzelfsprekend ervaren en hun weg goed weten te vinden. De structuur van Loket.nl is immers voor werkgevers in grote lijnen hetzelfde gebleven.

Daarnaast gaf een aantal aan dat bij hen de SingleSignOn functie verwees naar de nieuwe URL, waardoor werkgevers eigenlijk onverwachts (zonder introductie) terechtkwamen bij de nieuwe versie. Ook in dat geval werden er eigenlijk nauwelijks problemen ervaren.

Kantoren die de overstap nog niet gemaakt hebben, geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit Loket.nl. Denk hierbij aan een digitale rondleiding of bijvoorbeeld een handige hand-out die werkgevers informeert over de nieuwe versie. Ook is nadrukkelijk de wens geuit om zoveel mogelijk gegevens nog te converteren naar de nieuwe versie. Daar zullen we dan ook gestaag mee door blijven gaan.

Startpagina providergebruiker

We zijn bij Loket.nl bezig met een startpagina voor providergebruikers. Met zo’n startpagina geven we specifiek de providergebruik direct inzicht in processen. Maar waar is nu precies behoefte aan op zo’n startpagina? Dat kunnen we het beste aan de gebruiker zelf vragen. Vandaar dat we dit onderwerp meegenomen hebben tijdens de Insider bijeenkomst. Collega’s Igor Timmermans en Robin van Zessen deelden het idee van de startpagina met de Insiders en haalden interessante feedback op.

Wat met name naar voren komt, is dat ze graag inzicht hebben in verschillende processen, zoals het verloningsproces, loonaangifteproces en pensioenaangifteproces. Daarnaast is het handig als op zo’n startpagina getoond zou worden van welke werkgevers (hoeveel %) de salarissen al verwerkt zijn deze maand en bijvoorbeeld welke werkgevers er die nacht automatisch verloond worden. De startpagina zou tevens een perfecte plaats zijn om gebruikers up-to-date op de hoogte houden van updates aan de applicatie en interessante ontwikkelingen.

Aan de hand van de feedback gaan we de ‘next steps’ bepalen. Hiervan houden we gebruikers uiteraard via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Volgende Insider bijeenkomst?

De eerstvolgende Insider bijeenkomst gaan we op korte termijn plannen en communiceren we uiteraard ook via onze nieuwsbrief.