Grote hoeveelheden data analyseren, slimme verbanden leggen en het gedrag van werknemers voorspellen. Binnen Van Spaendonck houdt de afdeling Data & New Business zich daar uitvoerig mee bezig. Maar wat is big data eigenlijk? “Big data gaat om grote hoeveelheden data, het moet snel bewerkt en verwerkt kunnen worden en de data komt van diverse bronnen af”, vertelt Jan Grielis, Data Scientist bij Van Spaendonck.

Om grote hoeveelheden data te kunnen analyseren en voorspellingen te doen, moet je natuurlijk wel beschikken over big data. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? “De solide basis van Loket.nl is een belangrijke voorwaarde voor een snelle en accurate verlading van gepseudonimiseerde data. Vanuit daar wordt er geïnventariseerd waar de informatiebehoefte zit bij belanghebbenden, zoals de MKB ondernemer. Vervolgens verrijken we de Loket.nl data met een grote hoeveelheid aan externe bronnen. Denk aan CBS gegevens, gegevens van de Kamer van Koophandel en informatie van het UWV. Al deze data komt samen in ons datawarehouse”, legt Jan uit.

Op basis van deze data, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een aantal nieuwe producten, waaronder de Salarischecker en de Digitale HR adviseur. De Salarischecker gaat laten zien wat het gemiddelde, minimum en maximum salaris is van verschillende functies met regionale verschillen. Zo wordt overzichtelijk wat een passend salaris is voor werknemers. Dit product is interessant voor accountants om hun adviesrol uit te breiden. De Salarischecker is op ieder moment bruikbaar en wordt continue gevoed met data.

De Digitale HR adviseur gaat nog een stuk verder. “We proberen bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom van personeel te voorspellen met behulp van data. Zo zien we onder andere dat wanneer de woon-werkafstand van een medewerker met 10 minuten toeneemt, de functieverblijftijd evenredig afneemt” vertelt Jan. Deze voorspellingen worden eerst statistisch getoetst op kleine datasets en vervolgens op grotere datasets om uiteindelijk te komen tot echte voorspelkracht op steeds meer HR gerelateerde gebieden.

“Extra features voor onze klanten maken om hen te helpen om van een administratieve rol naar een adviserende rol te komen, dat is waar we mee bezig zijn”, vertelt Jan enthousiast. Afke Vissers, teamleider Verkoop Loket.nl, vult aan: “En deze producten kunnen we maken, omdat onze basis, de solide en snelle salarisverwerking, op orde is!”

Bekijk de video hier!