Verschil geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof: het geboorteverlof voor partners is eenmaal het aantal werkuren per week, ofwel een werkweek doorbetaald verlof. Het geboorteverlof moet binnen vier weken na de geboorte opgenomen worden.

Aanvullend geboorteverlof: kan maximaal vijf weken (dus vijf keer het aantal werkuren per week) opgenomen worden en is dus een aanvulling op het gewone geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden én de partner moet eerst het geboorteverlof van één week opgenomen hebben.

Wanneer recht op aanvullend geboorteverlof?

Als je de partner bent van de moeder van het kind kun je geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit is, volgens de wet, het geval als er sprake is van minstens één van onderstaande:

  • De partner is met haar getrouwd
  • De partner woont ongehuwd met haar samen
  • De partner is haar geregistreerde partner
  • De partner heeft het kindje erkend

Onderscheid fulltimers en parttimers vaderschapsverlof

Bij het geboorteverlof heeft de partner recht op één werkweek betaald verlof. Werkt hij drie dagen per week, dan heeft hij recht op drie dagen doorbetaald verlof en werkt hij vijf dagen heeft hij recht op vijf dagen doorbetaald geboorteverlof. Maar stel: hij werkt maar één dag per week, dan krijgt hij ook echt maar één dag doorbetaald verlof (aangezien dat zijn werkweek is).

aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof 70% loon

Tijdens de eerste week geboorteverlof krijgt de partner het loon volledig doorbetaald. Maakt hij gebruik van het aanvullend geboorteverlof? Dan ontvangt hij gedurende het aanvullend geboorteverlof 70% van het (maximum) dagloon. Dit geldt voor alle weken dat er aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen, dus maximaal vijf weken.

Uitkering van het UWV

Wil een medewerker gebruikmaken van het aanvullend geboorteverlof? Dan moet je als werkgever voor deze medewerker een uitkering voor de verlofperiodeaanvragen bij het UWV. De uitkering is, zoals eerder benoemd, 70% van het (maximum) dagloon. De uitkering wordt door het UWV betaald aan de werkgever en als werkgever betaal je dan het loon (voor 70%) door aan de medewerker tijdens het verlof. In Loket.nl kun je heel gemakkelijk aangeven dat een medewerker gebruik maakt van het aanvullend geboorteverlof, waardoor dit automatisch goed meegenomen wordt in de loondoorbetaling.

Spreiden van het aanvullend geboorteverlof

In principe mag de medewerker het aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hij of zij dat wil. Als het maar binnen de eerste zes maanden na de geboorte van het kindje is. Ook hoeft het verlof niet aaneengesloten opgenomen te worden. Natuurlijk is het wel van groot belang om samen af te stemmen wanneer het opgenomen wordt. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van zwaarwegend bedrijfsbelang, kun je mogelijk in overleg met de medewerker het aanvullend geboorteverlof anders inplannen.

Aanvullend geboorteverlof
whitepaper

Aanvullend geboorteverlof

Download whitepaper

Aanvullend vaderschapsverlof korter opnemen

Dat een partner recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof, wil niet zeggen dat hij ook vijf weken moet opnemen. De medewerker kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om twee weken op te nemen.

Invloed op de opbouw van vakantiedagen

Heel fijn dat extra verlof, maar een vraag van je medewerker kan zijn: “Bouw ik tijdens het verlof nog wel gewoon vakantiedagen op?” Dat antwoord is eigenlijk heel simpel: ja. Stel dat de medewerker normaal gesproken 40 uur in de week werkt, dan heeft hij of zij recht op 40 uur geboorteverlof en volledige doorbetaling. De opbouw van vakantiedagen gaat dan gewoon op dezelfde manier door. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de medewerker geen wettelijk recht op volledige doorbetaling, maar is er sprake van een uitkering van het UWV. Dit heeft echter geen enkel gevolg voor de opbouw van vakantiedagen. In de wet is namelijk vastgelegd dat de medewerker vakantiedagen blijft opbouwen tijdens het ontvangen van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof.

Benieuwd naar andere soorten van wettelijk verlof, zoals ouderschapsverlof?

Veelgestelde vragen over het aanvullend geboorteverlof (WIEG)

Het aanvullend geboorteverlof is onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet stelt medewerkers in staat om na de geboorte van hun kind langer verlof op te nemen, bovenop het standaard geboorteverlof. De medewerker heeft recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Het standaard geboorteverlof is een week verlof (het aantal uur dat je normaal werkt op contract) dat direct na de geboorte kan worden opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof komt daarbovenop en kan worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte. Gedurende het aanvullend verlof ontvangt de medewerker 70% van het dagloon.

Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de medewerker een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, tot een maximum van het maximum dagloon. De werkgever vraagt deze uitkering aan bij het UWV en die betaalt de medewerker.

De werkgever kan het aanvullend geboorteverlof in principe niet weigeren. Echter, als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, kan in overleg met de medewerker gezocht worden naar een andere invulling van het verlof.