Als ondernemer met personeel in dienst, komen er best wel wat administratieve zaken op je af. Het begint al bij het aannemen van een medewerker, want wat ga je hem of haar voor salaris bieden? Wat jij aanbiedt krijgt de medewerker natuurlijk niet netto uitgekeerd. Het is daarom belangrijk dit niet verkeerd in te schatten, wil je goede medewerkers aantrekken én behouden binnen je bedrijf. We leggen je er graag meer over uit.

Minimumloon

Laten we beginnen met het feit dat er een minimumloon is dat geldt vanaf 21 jaar. Neem je medewerkers aan die jonger zijn dan 21 jaar? Dan krijg je te maken met het minimumjeugdloon. Let op: voor deze medewerkers gelden ook andere regels: ze mogen bijvoorbeeld minder werken en moeten meer rust hebben. Als werkgever moet je dus voldoen aan het minimumloon. Dit minimumloon wordt elk halfjaar op 1 januari en 1 juli opnieuw bekend gemaakt. Je bent als werkgever verplicht om je aan dit minimumloon te houden. Doe je dit niet? Dan kan de medewerker dit (zelfs met 5 jaar terugwerkende kracht) alsnog eisen.

Bruto netto loon en de CAO

Of je nu het minimumloon of een hoger salaris gaat betalen aan medewerkers: het bruto loon is nooit hetzelfde als het netto loon. Het netto salaris berekenen kan op verschillende manieren. Online zijn er diverse tools beschikbaar, maar die geven je vaak alleen een indicatie. Dergelijke tools houden namelijk geen rekening met de specifieke zaken waar je als ondernemer mee te maken hebt. Zo is de CAO waar de medewerker onder valt van invloed, maar ook andere zaken als eventueel de pensioenpremie of zelfs de bijdrage aan de personeelsvereniging.

bruto netto loon berekenen

Bruto netto loon berekenen

Het nettoloon berekenen is vrij eenvoudig als je weet welke kosten in mindering gebracht moeten worden op het overeengekomen brutoloon. Natuurlijk heb je als ondernemer te maken met standaard kosten zoals de loonheffing en de inkomensafhankelijk bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Naast deze vaste kosten kan ook de bijdrage voor het privégebruik van een leaseauto in mindering worden gebracht op het brutoloon, net als bepaalde verrekeningen zoals voorschotten die een medewerker ontvangt. Ook minder prettige zaken als boetes of een loonbeslag heeft invloed op de hoogte van het nettoloon. De bruto netto berekeningen van het salaris is daarom in veel gevallen echt maatwerk. Overleg daarom met je accountants- of administratiekantoor of check of het salarispakket waarmee je werkt de berekening voor je uit kan voeren, rekening houdend met alle verschillende aspecten.

Onderhandelen over het brutoloon

Het brutoloon is het bedrag waar je als ondernemer met je medewerker over gaat onderhandelen. Is er sprake van een vastgestelde CAO, dan is het vrij eenvoudig. Voor elke functie is een salaris bekend en slechts in bepaalde gevallen zul je van die salarisschalen af willen wijken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een medewerker een duidelijke meerwaarde heeft. Ook als de medewerker over een zeer ruime ervaring beschikt kan dat reden zijn om een hoger salaris te gunnen. Indien er geen sprake is van een specifieke CAO waar de onderneming onder valt, dan is het raadzaam om te onderzoeken wat een marktconforme beloning is. In de salaris software van Loket.nl doe je dit bijvoorbeeld met de Salarischecker. Het salaris wat je uiteindelijk met de medewerker afspreekt wordt vastgelegd in het arbeidscontract. Vaak wordt alleen het brutoloon gecommuniceerd naar een medewerker, maar door direct het bruto netto loon te delen is er voor beide partijen direct duidelijkheid.