Super! Je hebt een nieuwe geschikte medewerker gevonden. En nu? Natuurlijk wil je het liefst dat de medewerker zo snel mogelijk kan beginnen, maar er is nog een heleboel te regelen. Dat begint bij een goed arbeidscontract! Welke afspraken leg je vast? Wij hebben 5 aandachtspunten op een rij gezet.

1. Bepaal een contractvorm

Welk contract ga je nieuwe medewerker bieden? Wordt het een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) of een tijdelijk arbeidscontract? Wil je dat je nieuwe medewerker een vast aantal uren gaat werken of kies je voor een nulurencontract of een min-max contract waarbij je met de medewerker een minimum en maximum aantal uren per maand afspreekt?

Meer lezen over de verschillende contractvormen? Leer hier de verschillende soorten contracten.

2. Stel een schriftelijk contract op

Je kunt een heleboel zaken mondeling afspreken of per e-mail afstemmen, maar wat als een van de partijen zich niet aan een afspraak houdt? Dan is het wel zo handig als alle afspraken schriftelijk vastgelegd zijn. Een schriftelijk arbeidscontract is dan ook van belang om conflicten te voorkomen.

3. Leg de gemaakte afspraken vast

Je spreekt veel dingen af, zoals het salaris, mogelijk een auto en laptop van de zaak, het percentage vakantiebijslag etc. Wel zo handig als dit allemaal is opgenomen in het arbeidscontract. Alle arbeidsvoorwaarden, waaronder het aantal vakantiedagen, of er sprake is van een vaste uitkering aan het einde van het jaar, de proeftijd, opzegtermijn, concurrentiebeding etc., zijn veelal vastgelegd in een apart document. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

Vermeld alle voorwaarden en afspraken zo concreet en duidelijk mogelijk, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

4. Het ondertekenen van de overeenkomst

Als beide partijen (werknemer en werkgever) instemmen met de arbeidsovereenkomst, is er nog één belangrijke taak: het ondertekenen van de overeenkomst. En niet alleen de krabbel mag niet ontbreken, ook de plaats en datum van ondertekenen moeten correct genoteerd worden.

Zowel de werknemer als werkgever moet beschikken over een getekend exemplaar.

5. Bewaar de overeenkomst op een veilige plaats

In verband met de privacywetgeving is het belangrijk dat persoonsgegevens veilig opgeslagen staan. Dit betekent ook dat arbeidsovereenkomsten op een veilige plaats opgeslagen moeten staan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van digitale personeelsdossiers, waarin de overeenkomst achter slot en grendel opgeslagen staat en alleen te raadplegen is door de juiste personen.Gerelateerde berichten