Diversiteit op de werkvloer betekenis

Diversiteit op de werkvloer houdt kort gezegd in dat er op de werkvloer een grote verscheidenheid aan medewerkers rondloopt. Mensen met verschillen in geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele oriëntatie, opleidingsniveau, ervaring en achtergrond. Dus niet allemaal personen die in grote lijnen dezelfde achtergrond en omstandigheden hebben. Maar het houdt nog meer in: naast het feit dat er een verscheidenheid is aan personen, is het ook belangrijk dat al deze personen zich gerespecteerd en veilig voelen. Pas dan spreek je van een diverse werkvloer.

Diversiteit: een upgrade van de werkvloer

Je kunt diversiteit op de werkvloer op twee manieren benaderen: als iets wat moet (of hoort), óf als iets wat voor iedereen voordelen heeft (voor zowel de medewerkers als de werkgever) en dus wezenlijk iets toevoegt. De positieve benadering is de enige benadering die werkt. En dan blijkt uit de praktijk dat diversiteit een enorme upgrade van de werkvloer betekent. Het voegt echt iets toe aan je bedrijf.

Voordelen diversiteit

Diversiteit op de werkvloeren heeft veel voordelen. Laten we ze opsplitsen in twee categorieën: voor de werkgever en voor het personeel. Hier volgen een paar voordelen:

Werkgever

Inspiratie en verbinding. Ieder mens kan veel leren van iemand met een andere cultuur of een ander perspectief in het leven. Samenwerken met een diversiteit aan mensen op de werkvloer levert de nodige inspiratie op en zorgt voor verbinding tussen mensen. Meer begrip dankzij een bredere horizon.

Creativiteit en productiviteit. Personen met een verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven kunnen elkaar versterken in creatieve processen. Innovatie krijgt hierdoor een boost. Uit de praktijk blijkt ook dat een diverse werkvloer ook productiever is, juist door de diverse input.

Werkgeversmerk. Diversiteit op de werkvloer draagt ook bij aan je werkgeversmerk. Je doet ermee aan employer branding. Het feit dat je actief je best doet om diversiteit te stimuleren, maakt je een betere werkgever en is dus goede reclame voor jouw bedrijf.

Beter personeel. Een werkgever met een goede reputatie op het gebied van diversiteit zal makkelijker goed personeel aantrekken. En goed personeel is iets om zuinig op te zijn! Steeds meer medewerkers vinden het belangrijk dat een werkgever diversiteit en inclusie uitstraalt.

Grotere doelgroep. Een bedrijf dat aanspreekt bij een grotere verscheidenheid aan mensen, heeft een grotere doelgroep. Daardoor heb je automatisch een grote afzetmarkt.

diversiteit op de werkvloer

Medewerkers

Creativiteit en productiviteit. Het eerste punt (hierboven genoemd) is ook een voordeel voor de medewerkers. Het is heerlijk te kunnen sparren met collega’s die net een ander perspectief hebben op een kwestie. Samen komt er iets moois tot stand!

Motivatie en werkplezier. Diversiteit leidt tot meer motivatie en werkplezier. Bijvoorbeeld doordat je medewerkers productiever en creatiever kunnen zijn. Maar het is ook motiverend als je je gerespecteerd voelt door je collega’s

Veilig en gerespecteerd. Waar diversiteit is, voelen mensen zich vaak veiliger en meer gerespecteerd. Als iedereen er mag zijn zonder zich een vreemde eend in de bijt te voelen, draagt dat bij aan het gevoel van veiligheid en respect.

Tevredenheid. Een tevreden medewerker blijft langer bij zijn of haar baas werken. Bovendien wordt deze medewerker een ambassadeur voor het bedrijf. Waarom? Omdat de medewerker zich thuis voelt en vol trots anderen vertelt over het bedrijf.

Beleid op diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit op de werkvloer is niet iets dat spontaan ontstaat. Het is ook niet zo dat de werkvloer divers is op het moment dat je iemand in dienst hebt genomen die daadwerkelijk van een andere cultuur of achtergrond is. Waar het om gaat is dat je als organisatie een cultuur ontwikkelt waar mensen van alle achtergronden, etniciteiten, perspectieven etc. zich veilig en gewaardeerd voelen. Kortom, diversiteit moet onderdeel worden van de bedrijfs-DNA. Hoe pak je het aan?

Benchmark: je startpunt

Probeer eerst vast te stellen hoe je ervoor staat als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Hoe divers is je personeel? Dit kun je redelijk eenvoudig in kaart brengen op basis van je personeelsbestand. Hoe veilig en gerespecteerd voelen medewerkers zich? Dit laatste kom je alleen te weten als je een anonieme enquête doet.

Verwerk diversiteit in je bedrijfsvisie

Verwerk diversiteit vervolgens in je visie als bedrijf. Wat wil je gaan doen met dit thema, en hoe wil je het aanpakken? Wat voor een bedrijf wil je zijn? Hoe wil je dit uitdragen? Verwoord dingen zo precies mogelijk.

Maak diversiteit onderdeel van je beleid

Probeer diversiteit de ruimte te geven door er op verschillende manieren aandacht aan te geven. Interesseer je voor wat medewerkers nodig hebben om zich geaccepteerd te voelen. Sta daarbij stil tijdens functioneringsgesprekken. Volg trainingen over diversiteit op de werkvloer, maar wees ook inclusief in de kleine dingen: in bijvoorbeeld de manier waarop je over anderen praat.

Draag diversiteit uit aan je personeel

Laat je personeel weten hoe jij als werkgever over diversiteit denkt. En zeg het niet alleen, maar laat het ook zien door je gedrag. Zorg voor bewustwording door diversiteit onderwerp te maken van workshops op bedrijfstrainingen. Doe aan teambuilding om de banden tussen medewerkers van verschillende achtergronden aan te trekken. Zorg voor een open cultuur waarin iedereen zich thuis voelt.

Hoe maak je het verschil als werkgever?
whitepaper

Hoe maak je het verschil als werkgever?

Download whitepaper

Maak diversiteit onderdeel van je wervingsprocedure

Draag bij de werving van nieuwe medewerkers als bedrijf uit dat er een sfeer is binnen jouw organisatie waarin iedereen kan bijdragen, ongeacht achtergrond of oriëntatie. Een sfeer waarin iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Een sfeer waar mensen elkaar respecteren.

Aan de slag met diversiteit en inclusie

De werkgever heeft veel invloed op de diversiteit op de werkvloer. Jij hebt veel mogelijkheden om omstandigheden op de werkvloer te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Een goede werkgever gaat aan de slag met diversiteit en inclusie omdat hij of zij daarmee een prettige werkplek creëert waar iedereen met plezier werkt. En natuurlijk: werkplezier is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol bedrijf.