Check of je bedrijf onder een verplichte pensioenregeling valt

In sommige bedrijfstakken hebben werkgevers de verplichting hun personeel een pensioen aan te bieden via een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) omdat ze vallen onder de Wet bpf. Ga dus eerst na of dat voor jouw onderneming het geval is. Dit kun je checken op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ). Kijk in welke bedrijfstak jouw onderneming valt en vervolgens of daar een verplicht pensioenfonds aan gekoppeld is. Hier zal je dan gebruik van moeten maken. Doe je dit niet, dan zal je later waarschijnlijk met terugwerkende kracht alle pensioenpremies moeten terugbetalen via naheffingen.

Medewerkers op inhuurbasis

Het kan zijn dat je ook personen moet opnemen in het verplichte bedrijfstakpensioenfonds die bij je werken als inhuur-, uitzend- of payrollmedewerkers. Let hier goed op, daarmee voorkom je dat je later een naheffing krijgt.

Verplichte beroepspensioenregelingen

Voor bepaalde beroepen geldt een verplichte pensioenregeling. Het kan zijn dat deze verplichte beroepspensioenregeling voor jou geldt. Maar let op: de verplichting geldt niet voor je personeel. Die moet je waarschijnlijk een andere pensioenregeling aanbieden.

Cao

Check ook de collectieve arbeidsovereenkomst om te kijken of daarin verplichtingen zijn opgenomen over een pensioenvoorziening.

pensioen werkgever

Leg uitzonderingen vast

Soms laat een pensioenverzekeraar toe dat je uitzonderingen maakt voor bepaalde medewerkers en hun een persoonlijk pensioenaanbod doet. In principe geldt dat aanbod dan automatisch ook voor andere medewerkers in dezelfde functiegroep, behalve als je expliciet in de arbeidsovereenkomst opneemt dat het niet voor hen geldt. Als je dat niet doet, mogen ook andere medewerkers gewoon aanspraak maken op die pensioenregeling. Natuurlijk mag je geen uitzonderingen maken gebaseerd op dingen als geslacht, ras, geloof of politieke kleur etc. Dat zou neerkomen op discriminatie.

Pas op met afstandsverklaringen

‘Geef mij maar geld nu in plaats van een pensioen later.’ Sommige medewerkers doen liever afstand van hun pensioen zodat ze nu wat ruimer kunnen leven. Dit heet een afstandsverklaring. Maar in veel gevallen is het niet toegestaan iemand afstand te laten doen van zijn of haar pensioen. Bijvoorbeeld omdat dat niet mag van de cao, het bedrijfstakpensioenfonds of de huidige verzekeraar. Check dat dus eerst.

En zelfs als een collectieve verzekeraar het wel toestaat, dan nog levert een afstandsverklaring risico’s op voor de werkgever. Zo’n verklaring kan in veel gevallen namelijk ongedaan gemaakt worden. De enige manier om iemand veilig afstand te laten doen van het bedrijfspensioen, is door het direct vast te leggen bij het begin van de indiensttreding, in het arbeidscontract.

Geen eenzijdige versoberingen pensioenregelingen

Het is in economisch zware tijden misschien verleidelijk om bij het bezuinigen ook te kijken naar pensioenregelingen binnen het bedrijf. Je ziet een andere pensioenaanbieder die een lagere premie heeft. Maar ook andere voorwaarden.

Toestemming

Mocht je besluiten deze versoberingen door te voeren zonder hierbij je personeel te betrekken, dan kun je hier later veel moeilijkheden door krijgen. Je moet namelijk toestemming krijgen van je personeel als je zo’n wijziging doorvoert. Vergis je niet in de financiële claims die je hier later voor kunt krijgen. Bij eenzijdige versoberingen zal de rechter bijna altijd de medewerker in het gelijk stellen.

Bijzondere omstandigheden

Uitzonderingen hierop zijn er als er in de pensioenregeling of de cao iets staat over de optie tot aanpassingen. Dat mag dan bijvoorbeeld bij ‘belangrijke omstandigheden’. Bijvoorbeeld als je failliet dreigt te gaan of er iets verandert in de wetgeving. Maar ook dan moet je je medewerkers informeren en een voorstel van wijziging doen.

Let op bij beschikbare-premieregeling

Bij een beschikbare-premieregeling staat de hoogte van het pensioen niet van tevoren vast. Dit omdat de beschikbare premie tot aan de pensioendatum wordt belegd. Hierdoor loopt de medewerker een hoger risico, want bij beleggingen weet je natuurlijk nooit helemaal hoe het afloopt.

Let bij een beschikbare-premieregeling op dat je een pensioenuitvoerder hebt die de nodige begeleiding geeft aan de deelnemers. Pensioenuitvoerders zijn hier zelfs wettelijk toe verplicht. Medewerkers zijn natuurlijk geen ervaren beleggers, dus de resultaten van zo’n pensioen kunnen flink tegenvallen. Het komt voor dat medewerkers met een tegenvallend pensioen de schade claimen.

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt
whitepaper

10 verzekeringen waar je als werkgever mee te maken krijgt

Download whitepaper

Voldoe aan de aanmeld- en betalingsplicht

De Pensioenwet schrijft voor dat een werkgever de medewerkers moet aanmelden bij een pensioenfonds. Doe je dat niet? Dan kun je een boete krijgen. Natuurlijk moet je ook voldoen aan je betalingsplicht. Als je dat niet doet ben je met je privévermogen verantwoordelijk.

Pensioenregeling werkgever: regel het goed

Het pensioen van je medewerkers is belangrijk. Je wilt hierin dus geen fouten maken. Zorg dat je de pensioenregeling van je medewerkers dus goed op orde hebt. Vermijd valkuilen waar je later de vervelende gevolgen van kunt hebben.