Leren en ontwikkelen stimuleren in het mkb en in de landbouw, horeca en recreatie? Met dát doel voor ogen is de SLIM-subsidie in het leven geroepen. De afkorting staat voor Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Ook jij kunt deze subsidie misschien aanvragen voor je medewerkers. Hoe zit dat?

Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie (ook wel SLIM-regeling) is een subsidie die mkb-bedrijven en grootbedrijven in enkele sectoren kunnen aanvragen om medewerkers te stimuleren bij hun ontwikkeling. Je kunt er bijvoorbeeld loopbaanadvies mee financieren of praktijkleerplaatsen creëren. In totaal heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 2020 € 48 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld voor mkb-bedrijven. Daarnaast is er voor grootbedrijven in de landbouw, recreatie en horeca € 1.200.000 beschikbaar.

Met deze subsidie kun je medewerkers meer mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen zij vaardigheden opdoen die belangrijk zijn voor de toekomst én behouden ze het plezier in hun werk. Je vergroot er dus de duurzame inzetbaarheid van personeel én de toekomstbestendigheid van je bedrijf mee. Dankzij de subsidie ben je aan de initiatieven ook nog eens zelf minder geld kwijt.

Wie komen er in aanmerking voor de SLIM-subsidie?

Drie groepen ondernemingen komen in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

 • Medewerkers van mkb-bedrijven;
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb;
 • Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie (dus bedrijven waarin vooral sprake is van seizoensarbeid).

Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen voor een aantal typen activiteiten:

 • Een externe adviseur die meekijkt met als doel om een opleidings- en ontwikkelplan op te stellen;
 • Loopbaan- en ontwikkeladvies voor medewerkers;
 • Initiatieven om medewerkers te stimuleren zichzelf te ontwikkelen (zoals een bedrijfsschool of een systeem om ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren);
 • Een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding voor volwassenen met werkervaring, voor werkzoekenden of voor mensen die een carrièreswitch overwegen (ook wel “derde leerweg”).
Medewerkers aan je binden
whitepaper

Medewerkers aan je binden

Download whitepaper

Waarom de SLIM-subsidie?

De overheid heeft de SLIM-subsidie bedacht omdat het steeds belangrijker worden dat bedrijven én medewerkers zich blijven ontwikkelen. De manier van werken verandert voortdurend. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Door medewerkers ontwikkelkansen te bieden, wordt zowel de organisatie als het personeel meer toekomstbestendig. Met de SLIM-regeling wil de overheid deze initiatieven toegankelijker maken voor bedrijven.

Met de SLIM-subsidie help je jouw medewerkers om hun werk beter te doen, om beter om te gaan met veranderingen in het werkveld en om hun toekomstige werkkansen te vergroten.

Op dit moment zijn de ontwikkelkansen nog niet voor elke medewerker even groot. Uit cijfers van het ministerie blijkt dat:

 • 91% van de medewerkers het belangrijk vindt om nieuwe dingen te kunnen leren.
 • 47% van de medewerkers nieuwe dingen leren voor hun werk als een vereiste ziet.
 • Professionals in de handel, horeca, landbouw/visserij en vervoer/opslag het minst tevreden zijn over hun leerkansen.
 • Met name laagopgeleiden niet altijd worden gestimuleerd om een opleiding of cursus te volgen. Van de laagopgeleiden heeft 68% in de afgelopen 2 jaar geen opleiding of cursus gevolgd, tegenover 41% van de hoogopgeleiden.
lightbulb-alt

Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers: zo ga je ermee aan de slag.

Wat zijn de voorwaarden voor de SLIM-subsidie?

 • Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de SLIM-subsidie aan te vragen. De exacte voorwaarden vind je op de website van het ministerie. Zo is het belangrijk dat jouw onderneming voldoet aan de eisen die de SLIM-subsidie daarvoor stelt:
 • Heb je een mkb-onderneming? Dan moet je een mkb-verklaring bijvoegen bij je aanvraag.
 • Heb je een samenwerkingsverband? Dan moet je als aanvrager een mkb-onderneming, brancheorganisatie, werknemers- of werkgeversvereniging, onderwijsinstelling of O&O-fonds hebben. Ook moeten er minimaal 2 mkb-ondernemingen onder het samenwerkingsverband vallen.
 • Heb je een grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie? Dan moet minimaal één van je hoofdactiviteiten vallen onder de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie.
 • Het initiatief waarvoor je subsidie aanvraagt, mag pas starten nadat je de subsidie hebt aangevraagd.
 • Je moet het initiatief uitvoeren binnen de periode die daarvoor staat aangegeven.

Verder moeten de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt, aan bepaalde eisen voldoen. Ook die eisen vind je terug op de website van het ministerie.

SLIM subsidie

SLIM-subsidie aanvragen in 2024: hoe zit dat?

Wil je de SLIM-subsidie aanvragen voor 2024? Doe dit dan binnen het tijdvak dat daarvoor geldt.

 • Voor mkb-bedrijven zijn er 2 tijdvakken in 2024:
  1. Het eerste tijdvak loopt van 1 maart om 9.00 uur t/m 28 maart om 17.00 uur.
  2. Het tweede tijdvak loopt van 1 september om 9.00 uur t/m 30 september om 17.00 uur.
 • Voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie is de aanvraagperiode van 1 juni 9.00 uur t/m 29 juli om 17.00 uur.

Elke aanvrager kan maximaal één aanvraag per tijdvak doen. Registreer je altijd vooraf bij het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Maak hiervoor eerst een account aan en ga dan naar het tabblad ‘Mijn regelingen’. Daar kun je je aanmelden voor de SLIM-regeling. Voor je aanvraag moet je een aantal bijlagen toevoegen, zoals een begroting en activiteitenplan. Lees op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid welke documenten je moet bijvoegen.

Een loting bepaalt in welke volgorde aanvragen worden behandeld. Het kan zijn dat er meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget beschikbaar is. Dan kan het zijn dat jouw aanvraag niet in het systeem meegaat.

Wees er zeker op tijd bij je met je aanvraag. Dan is de kans het grootst dat jij nog van de SLIM-regeling kunt profiteren.