Subsidies voor personeel

Bij subsidie denk je misschien direct aan subsidie voor duurzaamheid, bijvoorbeeld om zonnepanelen te laten installeren. Maar er zijn ook subsidies waarmee je investeert in je personeel. Of subsidies voor het binnenhalen van medewerkers die een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het mooie van deze subsidies: je investeert in je bedrijf én in een persoon. Kortom, het loont echt om op de hoogte te zijn van deze subsidies voor personeel. Welke opties heb je?

Subsidie voor scholing

SLIM

Interessant voor het mkb: je kunt de SLIM-subsidie benutten. Dit is een subsidieregeling voor ontwikkeling en training in het mkb. Jaarlijks zit er zo’n € 48 miljoen in de subsidiepot.

Subsidie voor personeel via fiscale regels

Bij subsidie denk je misschien niet meteen aan fiscale regels. Maar toch kun je belastingkorting ook als subsidie zien. Het werkt zo: de fiscus beziet bepaalde uitgaven voor je personeel als bedrijfsuitgaven. Anders gezegd: je krijgt belastingkorting als je bepaalde kosten maakt voor je personeel.

Werkkostenregeling (WKR)

Dat gaat bijvoorbeeld via de werkkostenregeling (WKR). Over bepaalde kosten hoef je geen loonbelasting te betalen. Dat geldt voor de gerichte vrijstellingen binnen die regeling. Denk daarbij aan bijvoorbeeld: cursussen, reiskosten, computers etc. Een mooie kans om voordelig in je personeel te investeren.

De WKR is gekoppeld aan de vrije ruimte. De vrije ruimte geeft je de ruimte om bepaalde vergoedingen belastingvrij aan je personeel te geven. Je hoeft dus geen loonbelasting over vergoedingen die in de vrije ruimte vallen.

Meer over de werkkostenregeling en de vrije ruimte.

Andere voorbeelden van fiscale voordelen voor je personeel:

 • Reiskostenvergoeding (belastingvrij tot € 0,23 per kilometer)
 • Thuiswerkvergoeding (belastingvrij tot € 2,35 per dag)
Subsidie personeel

Subsidie voor aannemen personeel

Je krijgt geen subsidie als je ‘gewoon’ personeel aanneemt. Wel als je bepaalde doelgroepen in dienst neemt. Of personen in bepaalde omstandigheden. Een opsomming van de belangrijkste subsidies voor personeel als je iemand aanneemt uit een bepaalde doelgroep.

Wajong-uitkering: loondispensatie

Neem je iemand aan met een Wajong of IVA-uitkering? Dan kun je misschien loondispensatie krijgen voor deze medewerker. Dat betekent dat jij maar een deel van het loon uitbetaalt. Dat gebeurt in gevallen dat de medewerker met de Wajong-uitkering door een arbeidshandicap minder aankan dan andere medewerkers. De loondispensatie is in principe tijdelijk, tot maximaal vijf jaar.

Je vraagt deze subsidie voor je personeel aan bij het UWV. Je krijgt het als een deskundige van het UWV vaststelt dat je medewerker met Wajong-uitkering inderdaad minder presteert op arbeidsgebied (ten opzichte van een medewerker zonder beperking). Dat heet loonwaardebepaling.

Je kunt hier loondispensatie aanvragen.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Loonkostenvoordeel is een relatief nieuwe regeling. De LKV bestaat sinds 2018 en maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Je profiteert van loonkostenvoordeel als je iemand in dienst neemt die normaal gesproken moeilijk aan werk komt. Denk aan:

 • Oudere medewerkers ( > 56 jaar) met een uitkering. Als je iemand aanneemt uit deze groep, krijgt de werkgever zo’n 3 euro (€ 3,05) per uur (verloonde tijd), met een maximum van € 6000 per jaar. Maximale looptijd: 3 jaar.
 • Medewerkers met een arbeidsbeperking. Voor deze groep krijgt de werkgever ook ruim 3 euro (€ 3,05) per verloond uur, met een maximum van € 6000 per jaar. Maximale looptijd: 3 jaar.
 • Medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Medewerkers die een werkgever herplaatst nadat ze arbeidsongeschikt zijn geworden.

Je kunt LKV krijgen als je een (kopie van de) doelgroepverklaring LKV hebt van de medewerker in kwestie. Deze verklaring kan de medewerker zelf aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Vervolgens kan de werkgever bij de aangifte loonheffingen aangeven dat voor de medewerker LKV van toepassing is. Een subsidie voor je personeel om niet te vergeten!

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De LIV is een regeling voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben die een laag inkomen hebben: het minimumloon tot 4% boven het minimumloon. Het komt erop neer dat de werkgever jaarlijks een tegemoetkoming krijgt per medewerker die voldoet aan de voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dus dat de medewerker een laag loon ontvangt. Ook de LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Hoogte LIV

Per jaar kun je voor 2023 € 960 per medewerker krijgen. Dat komt neer op € 0,49 per verloond uur. In 2022 is dit bedrag met terugwerkende kracht verhoogd naar € 1.520 in verband met de bijzondere verhoging van het minimumloon op 1 januari 2023. In 2022 was de LIV dus € 0,78 per verloond uur.

LKV én LIV?

Kun je LKV én LIV krijgen voor een medewerker? Dan geldt dat je alleen de hoogste tegemoetkoming krijgt. Als ze precies hetzelfde bedrag zijn, dan krijg je alleen LKV. Je krijgt dus niet beide subsidies voor personeel.

Jeugd-LIV

Het kan ook zijn dat je recht hebt op jeugd-LIV. Deze regeling geldt voor medewerkers van 18 tot en met 20 jaar met een laag uurloon: minimumloon en een beetje daarboven. Binnen het jeugd-LIV kun je per jaar de volgende subsidiebedragen (tegemoetkomingen) ophalen:

 • 18 jaar: tot € 135,20
 • 19 jaar: tot € 166,40
 • 20 jaar: tot € 613,60
Optimaal gebruikmaken van de vrije ruimte doe je zo
whitepaper

Optimaal gebruikmaken van de vrije ruimte doe je zo

Download whitepaper

Proefplaatsing

Soms heeft een werkgever twijfels of iemand met een bepaalde uitkering geschikt zal zijn voor een bepaalde functie. Het gaat hierbij om medewerkers die moeilijk aan werk kunnen komen. In dat geval mag deze medewerker 2 maanden in dienst komen met behoud van zijn of haar uitkering. De werkgever betaalt geen loon. Proefplaatsing geldt bij de volgende uitkeringen:

 • WAO
 • WIA (WGA)
 • WAZ
 • Wajong (met arbeidsvermogen)
 • Ziektewet
 • WW
 • IOW

Het UWV moet wel eerst toestemming geven aan de proefplaatsing. Als de werkgever na de proefplaatsing besluit om de medewerker in dienst te nemen, is er geen proeftijd meer (want de gewerkte 2 maanden gelden als proeftijd). Twee maanden loon is een mooie subsidie voor je personeel.

Aanpassing op de werkplek

Heb je een medewerker in dienst met een ziekte of handicap? Dan kan het nodig zijn om aanpassingen te doen aan de werkplek. Misschien een speciaal bureau of speciale voorzieningen in het kantoor. Voor deze kosten kun je subsidie aanvragen. Het UWV verwijst de werkgever in zulke gevallen door naar een WerkgeversServicepunt.

Eenmalige vergoeding via WKR

De WKR (Werkkostenregeling) is al even genoemd. Maar voor medewerkers met een Wajong-uitkering kent de WKR een speciale regeling. Je kunt een medewerker namelijk eenmalig een belastingvrije vergoeding geven binnen de vrije ruimte van de WKR. Als je het via de Werkkostenregeling doet, wordt de vergoeding niet verrekend met de uitkering van de Wajong-er. Dat is dus een mooie bonus voor de medewerker!

Subsidies voor personeel aanvragen

Wees op de hoogte met de verschillende subsidies voor je personeel. Het kan je duizenden euro’s per jaar schelen! En wie weet dat je via bepaalde subsidies in aanraking komt met medewerkers die echt een meerwaarde zijn voor je bedrijf. De ene subsidie gaat via het UWV, de andere gaat via fiscale wegen. Wat de weg ook is, vergeet niet deze uiteenlopende subsidies voor personeel te benutten.