Loondoorbetaling bij ziekte

Als een medewerker ziek wordt, moet hij zich ziekmelden. In de cao of het arbeidscontract is vastgelegd vanaf wanneer je de medewerker vervolgens moet doorbetalen, bijvoorbeeld direct of na enkele dagen. Er zijn verschillende soorten verzuim. Kort verzuim kan veranderen in lang verzuim, en daarbij moet je je medewerker twee jaar lang (104 weken) minstens 70% van zijn loon doorbetalen. De uiteindelijke hoogte van de uitkering hangt af van cao-afspraken. Ook mag 70% van zijn loon niet minder zijn dan het minimumloon. 

Op het moment dat de medewerker zich ziekmeldt, begint de teller te lopen: de periode van 104 weken waarin hij recht heeft op loondoorbetaling. Aan het einde van die periode, na 104 weken, heeft de medewerker in veel gevallen recht op een WIA-uitkering. Natuurlijk moet je als werkgever er in de tussentijd alles aan doen om je medewerker te helpen te re-integreren.

Hoe werkt samengesteld verzuim?

Op het moment dat je medewerker zich beter meldt, komt de dagenteller van loondoorbetaling als het ware weer op nul te staan. Maar let op: de teller loopt door als de persoon in kwestie zich binnen 28 dagen na zijn betermelding weer ziekmeldt. In dat geval mag je samengesteld verzuim toepassen. Anders gezegd: je telt de periodes van verzuim bij elkaar op. Als de periodes van verzuim bij elkaar opgeteld 104 weken zijn, houdt de loondoorbetaling op. Natuurlijk geldt wel: Als iemand langer dan 28 dagen beter is, staat de teller voor loonbetaling gewoon weer op nul. 

Mocht je merken dat een medewerker na langdurig ziekteverzuim weer aan het werk is, maar niet op volle sterkte, overweeg dan om hem weer ziek te melden. Natuurlijk doe je dit in overleg. Maar door hem al dan niet gedeeltelijk ziek te melden, voorkom je dat de teller voor loonbetaling (onterecht) weer op nul komt te staan.

Wat is samengesteld verzuim?

Stappenplan samengesteld verzuim

Je wilt als werkgever dat je medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Maar daarnaast wil je ook aan je verplichtingen als werkgever voldoen. Denk daarbij aan de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Volgens de Wvp moet jij er alles aan doen om een zieke medewerker zo snel mogelijk weer up and running te krijgen. Als je dat niet doet, kan het bijvoorbeeld zijn dat je medewerker na de 104 weken geen recht heeft op een WIA-uitkering. Let dus goed op onder andere de volgende stappen: 

 • 1. Ziekmelden. Het is belangrijk dat je een medewerker zo snel mogelijk aanmeldt bij de arbodienst of bedrijfsarts. 
 • 2. Probleemanalyse. De arbodienst of bedrijfsarts maakt binnen 6 weken een probleemanalyse.
 • 3. Plan van Aanpak. Maak binnen 8 weken na de ziekmelding een Plan van Aanpak (PvA) voor de re-integratie van je medewerker. Dit doe je in overleg met de zieke medewerker. 

Vervolgens moet je de situatie en status van je medewerker goed monitoren en een re-integratiedossier bijhouden. In het kort komt het erop neer dat jij als werkgever er alles aan gedaan moet hebben om de zieke medewerker weer te begeleiden naar het werkproces. Als je aan de voorwaarden hebt voldaan, heeft je medewerker na 104 weken recht op een WIA-uitkering.

Ziektewet-uitkering

Het kan ook zijn dat je zieke medewerker in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering is een uitkering van het UWV die iemand krijgt als hij ziek wordt in onder andere een van de volgende situaties: 

 • Ziek binnen vier weken na einde dienstverband 
 • Ziek uit dienst aan einde van het contract 
 • Uitzendkracht met uitzendbeding wordt ziek 
 • Ziek vanwege een zwangerschap of bevalling 

Goed om te weten: als een medewerker voor en na een zwangerschapsverlof langdurig ziek is vanwege dezelfde reden, mag je die periode van ziekte ook meetellen als samengesteld verzuim. Het verlof zelf telt natuurlijk niet mee.

Samengesteld verzuim voorkomen 

Het mooiste is natuurlijk als je verzuim kunt voorkomen. Of dat je helemaal niet hoeft te denken aan samengesteld verzuim, omdat iemand weer snel terug is op de werkvloer. Het is namelijk zo dat verzuim op allerlei manieren nadelig is voor je bedrijf. Verzuim: 

 • Kost veel geld 
 • Leidt tot meer verzuim door extra werkdruk 
 • Gaat ten koste van de kwaliteit 
 • Kan zelfs leiden tot een faillissement 

Wat kun je doen als iemand eenmaal ziek is? Hoe kun je voorkomen dat je periodes van ziekteverzuim bij elkaar moet gaan optellen om zo snel mogelijk de 104 weken te bereiken?

Communiceer 

Communicatie is belangrijk om te weten wat er in je medewerkers omgaat. Vaak komt het er niet van om diepgaand met alle medewerkers te spreken over bijvoorbeeld verzuim. Daarom is het nuttig om verzuim altijd te bespreken bij een functioneringsgesprek. Of om een verzuimgesprek aan te gaan als iemand vaker verzuimt. Het feit dat iemand zich vaker ziekmeldt, kan een symptoom zijn van iets anders: dat iemand zich niet prettig voelt op de werkvloer, dat hij gepest wordt of dat hij niet de juiste functie heeft. 

Administreer 

Natuurlijk zal ziekteverzuim alleen in een vroeg stadium opvallen als je dingen goed administreert. Zo kun je al met je medewerker in gesprek gaan als hij zich 2 of 3 keer heeft ziekgemeld. Je wilt namelijk voorkomen dat iemand langdurig ziek wordt.

Een duurzame oplossing bij samengesteld verzuim 

Langdurig verzuim kan grote gevolgen hebben, vooral voor kleinere ondernemingen. Vandaar dat de meeste ondernemingen zich verzekeren tegen verzuim. Maar probeer verzuim niet alleen als een kostenpost en gevaar voor je onderneming te zien. Ga op zoek naar een duurzame oplossing als je merkt dat je medewerker vaker ziek is. Bij verzuim gaat het uiteindelijk om mensen, niet alleen om kosten. Ga na wat er echt aan de hand is. Geruststelling, goede begeleiding en een vriendelijke behandeling zullen er hopelijk voor zorgen dat iemand snel gezond weer aan het werk kan. Ga op zoek naar een duurzame oplossing voor verzuim.