Wat is talent management?

Talent management is het beheer van het talent van je medewerkers. Je doet dat kort gezegd door het talent van je personeel te identificeren, te ondersteunen en te ontwikkelen. Maar het houdt ook in dat je weet welk talent je binnen je organisatie nodig hebt om je doelen te bereiken en dat je erin slaagt dit talent binnen te halen.

Talent en potentieel

We hebben het in dit artikel steeds over talent. Talent heeft veel te maken met aangeboren aanleg, maar dan ben je er nog niet. Iemand ontwikkelt zijn of haar talenten door een opleiding te doen en vervolgens door ervaring op te doen. Bij talent management doe je er alles aan om het potentieel in je medewerker, het talent, ten volle te benutten.

Waarom is talent management belangrijk?

Talent management kan je veel opleveren. Je maakt je organisatie sterker doordat je team zich optimaal ontwikkelt. En je versterkt je team met talentvolle nieuwe collega’s. Pak je het goed aan en benut je de talenten van je personeel optimaal? Dan dan kun je denken aan voordelen als:

  • Makkelijker goed personeel aantrekken
  • Vakbekwamer door opleiding
  • Meer werkplezier en loyaliteit, minder verzuim
  • Meer rendement uit je personeel
  • Je onderscheiden van concurrenten

Reden genoeg dus om talent management binnen je organisatie tot een belangrijk HR-thema te maken. Maar hoe werkt het precies? We werken een paar van de eerder genoemde punten hieronder verder uit.

Beter personeel werven

Waarom zijn sommige voetbaltrainers succesvol? Omdat ze talent herkennen. Ze zien het potentieel in iemand en weten wat iemand zou kunnen bereiken. Maar ze weten ook precies op welke plek een speler het best tot zijn recht komt. Hetzelfde geldt voor werkgevers die nieuw personeel werven. Hoe herken je talent?

Hierbij speelt talent management een belangrijke rol. Je hoeft niet op je onderbuikgevoel af te gaan. Breng in kaart welke behoeften er zijn in je organisatie. En beproef een sollicitant op zijn of haar skills op dat gebied, bijvoorbeeld op het gebied van een e-assessment. Zo scout je talent dat zich later in je organisatie kan doorontwikkelen.

Meer skills door opleiding

Ook individuele medewerkers hebben allemaal hun talenten. Toch zijn er maar weinig mensen die hun talenten ontwikkelen zonder hulp van buitenaf. Ook hier is talent management het toverwoord: investeren in opleiding en de ontwikkeling van je medewerkers, zodat ze hun talenten kunnen versterken. En ook: vaststellen op welke plek binnen de organisatie iemand zich het best kan ontwikkelen.

Goede werkgever

Als je hierin goed talent management toepast, zal dat ook een positieve uitwerking hebben op het vorige punt: een werkgever die bekendstaat als iemand die investeert in zijn of haar medewerkers, is een goede werkgever. Daar wil je graag voor werken!

Medewerkers aan je binden
whitepaper

Medewerkers aan je binden

Download whitepaper

Meer werkplezier en loyaliteit

Dit is eigenlijk een effect van het vorige punt. Het is geen geheim dat iemand die meer weet van een onderwerp en ergens beter in wordt, met meer plezier gaat werken. Hij of zij beheerst het onderwerp, ervaart daardoor minder onzekerheid en kan dus met meer ontspanning werken. Kort gezegd: je medewerker heeft meer werkplezier als er met talent aan de slag gegaan wordt. Werkplezier is niet alleen een magneet voor nieuwe medewerkers maar ook een geweldige manier om medewerkers aan je te binden. Waarom zou je een fijne baan opgeven?

Minder verzuim

Een prachtig bijeffect van werkplezier is minder verzuim. Jaarlijks worstelen heel wat werkgevers met de kosten en andere vervelende effecten van verzuim. Hoeveel beter is het om verzuim grotendeels te voorkomen door je personeel blij en gezond te houden? Een medewerker die werkplezier ervaart is van binnenuit gemotiveerd en houdt het langer vol.

Meer rendement

Een logisch gevolg van opleiding en toegenomen werkplezier is meer rendement of productiviteit. Iemand die zijn of haar talent volledig benut kan een taak misschien met meer gemak in kortere tijd voltooien. Je krijgt meer gedaan in minder tijd. Meer rendement is gelijk aan meer inkomsten. Voor welke werkgever klinkt dat niet als muziek in de oren?

Onderscheiden van je concurrenten

Als je het optimale rendement haalt uit je medewerkers, bereik je samen meer. Goed talent management zal niet onopgemerkt blijven. Het wordt makkelijker je te onderscheiden van je concurrenten: concurrentievoordeel.

talentmanagement

Aan de slag met talent management: stappenplan

Hoe pak je het aan als je aan de slag wilt gaan met talent management in jouw organisatie? Een stappenplan:

1.   Je bedrijfsdoelen

Ga er eerst voor zitten om te bepalen wat je doelen zijn. Stel jezelf vragen als:

  • Waar wil je over een jaar en over tien jaar staan?
  • Hoe ga je die korte- en langetermijndoelen bereiken?
  • Wat zijn eventuele obstakels?

Als je de doelen duidelijk voor ogen hebt, is het makkelijker een route uit te stippelen voor talent management.

2.   Benodigde vaardigheden

Welke skills heb je nodig om je bedrijfsdoelen te bereiken? Houd daarbij rekening met ontwikkelingen in de markt, zoals wetswijzigingen en andere ontwikkelingen. Kijk ook met een schuin oog naar je concurrenten (of positieve voorbeelden) en stel je vragen als: welke vaardigheden hebben zij in huis? Maak een lijst van de vaardigheden die je nodig hebt.

3.   Check-in: bepaal je beginpunt

Doe als het ware een nulmeting: hoe ver sta je nog van je doelen? Bekijk ook welk talent je al in huis hebt en hoe je die medewerkers via talent management kunt ontwikkelen. Stel ook vast welk talent je nog niet hebt. Welke stappen moet je zetten om van de huidige situatie te gaan naar de beoogde situatie? Het kan zijn dat je tot de conclusie komt dat je extra personeel moet aantrekken. Doe wat nodig is en ga aan de slag.

4.   Ga aan de slag

Je weet nu waar je staat. Je weet dus ook wat je moet doen om naar je bedrijfsdoelen toe te werken. Je zult het volgende moeten doen:

  • Bestaand talent managen door opleiding
  • Nieuwe talenten werven en opleiden

Doe dit in samenwerking met HR. Stel een strategie op om talent op te leiden en nieuw talent aan te trekken. Hoe duidelijker je je doelen voor ogen hebt, hoe makkelijker het is om hier doelgericht mee aan de slag te gaan. Probeer jezelf ook steeds doelen te stellen die je kunt controleren, bijvoorbeeld door ze SMART op te stellen Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden). Veel bedrijven kiezen voor een opleidingsplan om ervoor te zorgen dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen. Op die manier is het makkelijker om het opleiden concreet uit te voeren.

5.   Controleer je eigen talent management

Het zou jammer zijn als het zou blijven bij een eenmalige idee over het verbeteren van de organisatie door talent management. Je zou talent management bijvoorbeeld elk kwartaal op de agenda met HR kunnen zetten. Evalueer hoe het gaat: wat gaat er goed? Wat kan er beter? Misschien kun je meer halen uit het systeem dat je hebt, of misschien moet je het over een andere boeg gooien. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je de goede effecten ziet van je investering in talent.

Laat talent management niet aan het toeval over

Talent ontwikkelt zich niet zomaar. Laat talent management dus niet aan het toeval over. Sommige bedrijven gebruiken bepaalde tools om hun talent management inzichtelijk te maken. Zo houden ze een duidelijk doel voor ogen: het doel dat ze zich als bedrijf gesteld hebben. Natuurlijk kost dit tijd en moeite. Maar het is een investering die zich meestal snel terugbetaalt. Je zult niet de eerste werkgever zijn die snel groeit dankzij goed talent management.

Veelgestelde vragen over talentmanagement

Talentmanagement is een strategische benadering gericht op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde medewerkers binnen een organisatie. Het doel is om te zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek zit en zijn of haar potentieel maximaal benut wordt.

Talentmanagement stelt organisaties in staat om te groeien en concurrerend te blijven. Door de juiste talenten aan te trekken en te behouden, kunnen organisaties innovatie stimuleren, bedrijfsdoelstellingen halen en een positieve bedrijfscultuur creëren.

Effectief talentmanagement vereist een duidelijke strategie. Dit omvat het identificeren van huidige en toekomstige behoeften, het opstellen van ontwikkelingsplannen voor medewerkers, het bieden van training en ontwikkelingsmogelijkheden en het regelmatig beoordelen van de talentenpool.